Strona używa plików cookies więcej

SEMINARIUM EKSPERCKIE BEZPIECZEŃSTWO JEST NAJWAŻNIEJSZE – UCZELNIE PL

11.03 2022 (piątek) Centrum Studiów i Edukacji na rzecz Bezpieczeństwa UWr w kooperacji z Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW organizuje seminarium informacyjno-szkoleniowe dla wydziałowych pełnomocników ds bezpieczeństwa UWr, zainteresowanych udziałem pełnomocników ds równego traktowania UWr, przedstawicieli administracji centralnej UWr oraz kadry zarządczej UWr dotyczące aktualnych zagrożeń, prewencji i edukacji. Docelowo planujemy zorganizowanie szkoleń dla wszystkich kluczowych gremiów społeczności UWr.

Cykl seminariów jest częścią większego projektu realizowanego w kooperacji obu Centrów, który jest dedykowany uczelniom w Polsce.

Bliższe informacje Centrum Studiów i Edukacji na rzecz Bezpieczeństwa UWr (https://www.cseb.uni.wroc.pl) ceseb@uni.wroc.pl

a