Strona używa plików cookies więcej

Wydarzenia

Senat UWr poparł postulaty nauczycieli

Uchwała nr 84/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie poparcia postulatów środowiska nauczycielskiego.

Na podstawie § 15 ust. 2 pkt 22 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, w związku z art. 28 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Senat Uniwersytetu Wrocławskiego wspierając stanowisko Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich popiera postulaty środowiska nauczycielskiego dotyczące poprawy warunków funkcjonowania oświaty w Polsce.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Senatu UWr
Rektor: prof. A. Jezierski

Dodane przez: Michał Raińczuk

24 Kwi 2019

ostatnia modyfikacja: 8 maja 2019