Strona używa plików cookies więcej

Wydarzenia

Senat UWr wybrał pierwszą Radę Uniwersytetu

20 marca 2019 roku Senat Uniwersytetu Wrocławskiego wybrał 8 osób tworzących pierwszą Radę Uniwersytetu. Obecnie pierwszym i najważniejszych zadaniem nowo powołanej rady jest zaopiniowanie projektu Statutu Uniwersytetu. Pierwsza Rada Uniwersytetu będzie funkcjonowała do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Wybrani zostali: Rafał Dutkiewicz, Wojciech Hann, Jolanta Hoffman i Krzysztof Przybylski oraz z grona wspólnoty uniwersyteckiej: Jerzy Korczak, Maciej Kryza, Piotr Sorokowski, Eugeniusz Zych. W skład Rady Uniwersytetu wejdzie także Przewodniczący Samorządu Studentów.

Rafał Dutkiewicz
Absolwent matematyki stosowanej na Politechnice Wrocławskiego, doktor w dziedzinie logiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Pracownik naukowy KUL oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 2002-2018 prezydent miasta Wrocławia. Odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Człowiek Roku województwa dolnośląskiego wg. Miesięcznika Forbes (2006), trzykrotnie wybrany najlepszym prezydentem w Polsce w rankingu Newsweeka (2010, 2011, 2012), a w 2013 Superprezydentem.

Wojciech Hann
Absolwent fizyki teoretycznej na Uniwersytecie Wrocławskim. Członek zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego nadzorujący obszar sprzedaży i produktów.

Wcześniej starszy konsultant w Ernst&Young Management Consulting Services, Dyrektor i Co-Head wUncredit Markets & Investment Banking w Wiedniu i Londynie, Lider Środkowoeuropejskiego Zespołu Energii i Zasobów, członek zarządu Deloitte Advisory (Deloitte Central Europe) – odpowiedzialny za przeprowadzenie z sukcesem ponad 25 transakcji fuzji i przejęć i ponad 20 projektów finansowania przede wszystkim w sektorach energii i zasobów naturalnych, później dyrektor zarządzający w IPOPEMA Securities S.A.

Jolanta Hoffman
Absolwentka matematyki na Uniwersytecie Wrocławskim, studiów podyplomowych zarządzania kadrami na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz studiów podyplomowych prawo pracy i prawo socjalne na Uniwersytecie Wrocławskim.

Wiceprezydent ds. Polityki Wynagrodzeń i Benefitów oraz Systemów informatycznych wspierających zarządzanie personelem w DeLaval. Wcześniej dyrektor personalny w firmie Ruukki, dyrektor ds. HR w DeLaval.

Krzysztof Przybylski
Prezes Zarządu i dyrektor Centrum Technologicznego IT w PPG GBS Poland Sp. z.o.o. Wcześniej dyrektor IT w PPG Deco Polska S.A, główny informatyk w SigmaKalon Deco Polska S.A i Polifarb Cieszyn-Wrocław S.A., kierownik pracowni projektowo-programowej w PPHU „SmArt” Sp. z.o.o.

Profesor nadzwyczajny dr hab. Jerzy Korczak
Kierownik Zakładu Nauki Administracji na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, pełnomocnik rektora ds. ochrony informacji niejawnych.

Profesor nadzwyczajny, dr hab. Maciej Kryza
Zastępca dyrektora ds. naukowych w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Profesor nadzwyczajny dr hab. Piotr Sorokowski
Dyrektor Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik Zakładu Eksperymentalnej Psychologii Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Profesor zwyczajny dr. hab. Eugeniusz Zych
Kierownik Zakładu Podstaw Chemii i zespołu Materiałów Luminescencyjnych na Uniwersytecie Wrocławskim.

Zgodnie z projektem Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego Rada Uniwersytetu jest organem wykonującym ustawowe zadania w zakresie: opiniowania projektu strategii Uniwersytetu, opiniowania projektu Statutu, monitorowania gospodarki finansowej uniwersytetu przez: opiniowanie planu rzeczowo-finansowego, zatwierdzanie sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego, zatwierdzenie sprawozdania finansowego; monitorowania zarządzania Uniwersytetem, wskazywania kandydatów na Rektora, opiniowania sprawozdania w realizacji strategii Uniwersytetu.

Rada Uniwersytetu jest organem kadencyjnym. Kadencja trwa 4 lata i rozpoczyna się 1 stycznia roku następującego po roku, w którym rozpoczęła się kadencja Rektora.

Skrócenie kadencji następuje na zasadach i w trybie określonych Ustawą. Powołana w takim przypadku Rada Uniwersytetu funkcjonuje do końca kadencji, która uległa skróceniu.

Uwaga – Pierwsza Rada Uniwersytetu funkcjonowała będzie od 1 kwietnia 2019 roku do  31 grudnia 2020 roku.

Rada Uniwersytetu liczy 9 osób, w jej skład wchodzi: 8 członków powoływanych przez Senat, Przewodniczący Samorządu Studentów Uniwersytetu. Senat wybiera Przewodniczącego Rady Uniwersytetu spośród jej członków pochodzących spoza wspólnoty uniwersyteckiej. Członkowie Rady Uniwersytetu powoływani przez Senat otrzymują wynagrodzenie miesięczne w wysokości ustalonej przez Senat na zasadach określonych w Ustawie.

Dodane przez: Agata Sałamaj

21 Mar 2019

ostatnia modyfikacja: 8 Kwi 2019