Strona używa plików cookies więcej

Komisja Etyki

Zakres działania senackiej Komisji Etyki obejmuje w szczególności:

 1. ustalanie zgodności zachowań wskazanych we wnioskach kierowanych do Komisji z kodeksem wskazań etycznych;
 2. wyrażanie opinii w – zgłoszonych przez członków społeczności akademickiej – sprawach dotyczących naruszenia zasad etycznych wynikających z przyjętego kodeksu wskazań etycznych Uczelni;
 3. wyrażanie opinii dotyczących prowadzonych postępowań dyscyplinarnych na wniosek Komisji Dyscyplinarnej;
 4. przygotowywanie projektu zmian kodeksu wskazań etycznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Skład Komisji Etyki w kadencji 2016-2020

 1. prof. dr hab. Zbigniew Pulka – Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii – Przewodniczący
 2.  prof. dr hab. Ewa Kębłowska-Ławniczak – Wydział Filologiczny – Zastępca Przewodniczącego
 3. dr hab. Artur Krężel prof. UWr – Wydział Biotechnologii
 4. dr Jolanta Ejfler – Wydział Chemii
 5. dr hab. Grzegorz Kondrat – Wydział Fizyki i Astronomii
 6. prof. dr hab. Grzegorz Plebanek – Wydział Matematyki i Informatyki
 7. dr hab. Krzysztof Świerkosz – Wydział Nauk Biologicznych
 8. prof. dr hab. Józef Szykulski – Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
 9. dr hab. Andrzej Raczyk – Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
 10. prof. dr hab. Maciej Mróz – Wydział Nauk Społecznych
 11. mgr Ewa Kłapcińska – Archiwum UWr

Obsługę Komisji zapewnia Biuro Rektora