Strona używa plików cookies więcej

Komisja Finansów

Zakres działania senackiej Komisji Finansów obejmuje w szczególności:

 1. opiniowanie planu rzeczowo-finansowego co najmniej dwa tygodnie przed terminem uchwalenia go przez Senat Uczelni;
 2. opiniowanie spraw związanych z finansami Uczelni na wniosek Rektora, Senatu oraz Prezydium Komisji bądź pozostałych organów Uczelni oraz z własnej inicjatywy.

Skład Komisji Finansów w kadencji 2016-2020

 1. prof. dr hab. Marcin Cieński – Wydział Filologiczny – Przewodniczący
 2. dr hab. Anna Ćwiąkała-Małys prof. UWr – Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii – Zastępca Przewodniczącego
 3. prof. dr hab. Wiesława Miemiec – Prorektor ds. finansów i rozwoju
 4. prof. dr hab. Iwona Bartoszewicz – Prorektor ds. nauki
 5. prof. dr hab. Jan Burdukiewicz – Prorektor ds. współpracy z zagranicą i projektów międzynarodowych
 6. prof. dr hab. Ewa Marcinkowska – Wydział Biotechnologii
 7. dr hab. Dorota Nowak prof. UWr – Wydział Biotechnologii
 8. prof. dr hab. Anna Trzeciak – Wydział Chemii
 9. prof. dr hab. Anna Michońska-Stadnik – Wydział Filologiczny
 10. prof. dr hab. Antoni Ciszewski – Wydział Fizyki i Astronomii
 11. prof. dr hab. Ziemowit Popowicz – Wydział Fizyki i Astronomii
 12. dr hab. Tomasz Jurdziński prof. UWr – Wydział Matematyki i Informatyki
 13. prof. dr hab. Jacek Świątkowski – Wydział Matematyki i Informatyki
 14. dr hab. Dariusz Skarżyński prof. UWr – Wydział Nauk Biologicznych
 15. prof. dr hab. Robert Wysocki – Wydział Nauk Biologicznych
 16. dr hab. Alicja Szerląg prof. UWr – Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
 17. prof. dr hab. Przemysław Wiszewski – Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
 18. dr hab. Henryk Marszałek prof. UWr – Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
 19. dr hab. Tomasz Niedzielski prof. UWr – Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
 20. dr hab. Mariusz Szymanowski prof. UWr – Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
 21. dr Rafał Juchnowski – Wydział Nauk Społecznych
 22. dr hab. Katarzyna Kajdanek prof. UWr – Wydział Nauk Społecznych
 23. prof. dr hab. Robert Wiszniowski – Wydział Nauk Społecznych
 24. mgr Mariola Grzyb – Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
 25. prof. dr hab. Karol Kiczka – Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
 26. dr hab. Jacek Przygodzki – Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
 27. mgr Renata Nowak – Biblioteka Uniwersytecka
 28. mgr inż. Grażyna Piotrowicz – Biblioteka Uniwersytecka
 29. mgr Elżbieta Kopeć – Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
 30. mgr Iwona Drohomirecka-Kowalczyk – Biuro Radców Prawnych
 31. mgr Bożena Tytoń – Dział Badań Naukowych
 32. mgr Agnieszka Krawczyk – Dział Planowania i Analiz Finansowych
 33. mgr Ryszard Żukowski – Kanclerz
 34. mgr Jadwiga Gizowska – Kwestor
 35. mgr inż. Tomasz Czaja – Zastępca Kanclerza ds. technicznych
 36. mgr Krzysztof Małys – Zastępca Kanclerza ds. planowania i analiz finansowych
 37. mgr Michał Broniszewski – Samorząd Doktorantów
 38. Damian Rychlik – Samorząd Studentów

Obsługę Komisji zapewnia Dział Planowania i Analiz Finansowych