Strona używa plików cookies więcej

Komisja Inwestycji i Majątku

Zakres działania senackiej Komisji Inwestycji i Majątku obejmuje w szczególności:

 1. inwestycje Uniwersytetu Wrocławskiego;
 2. działalność remontową Uniwersytetu Wrocławskiego;
 3. inne sprawy związane z powiększaniem i utrzymaniem majątku trwałego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Skład Komisji Inwestycji i Majątku w kadencji 2016-2020

 1. dr Mieczysław Sobik – Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska – Przewodniczący
 2. prof. dr hab. Dariusz Tarnawski – Wydział Nauk Biologicznych – Zastępca Przewodniczącego
 3. dr hab. Lucjan Jerzykiewicz – Wydział Chemii – Zastępca Przewodniczącego
 4. prof. dr hab. Wiesława Miemiec – Prorektor ds. finansów i rozwoju
 5. dr hab. Daniel Krowarsch – Wydział Biotechnologii
 6. prof. dr hab. Leszek Berezowski – Wydział Filologiczny
 7. dr Agnieszka Łobocka – Wydział Filologiczny
 8. prof. dr hab. Paweł Rudawy – Wydział Fizyki i Astronomii
 9. dr hab. Maciej Paluszyński – Wydział Matematyki i Informatyki
 10. dr hab. Dariusz Skarżyński prof. UWr – Wydział Nauk Biologicznych
 11. dr Lucyna Harc – Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
 12. prof. dr hab. Krzysztof Migała – Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
 13. dr hab. Mariusz Szymanowski prof. UWr – Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
 14. dr hab. Marcelina Zuber – Wydział Nauk Społecznych
 15. dr hab. Mirosław Sadowski prof. UWr – Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
 16. mgr Renata Nowak – Biblioteka Uniwersytecka
 17. mgr inż. Grażyna Piotrowicz – Biblioteka Uniwersytecka
 18. inż. Mirosława Moskaluk – Dział Nadzoru Technicznego
 19. mgr inż. arch. Anna Pater-Luty – Dział Przygotowania Inwestycji i Remontów
 20. mgr inż. Marcin Chociej – Dział Realizacji Inwestycji
 21. mgr Ryszard Żukowski – Kanclerz
 22. mgr Barbara Starnawska – Zastępca Kanclerza ds. administracyjno-gospodarczych
 23. mgr inż. Tomasz Czaja – Zastępca Kanclerza ds. technicznych
 24. mgr Mateusz Cierniak – Samorząd Doktorantów
 25. Patryk Korolko – Samorząd Studentów

Obsługę Komisji zapewnia Dział Realizacji Inwestycji