Strona używa plików cookies więcej

Komisja Nauczania

Zakres działania senackiej Komisji Nauczania obejmuje w szczególności:

 1. rozpatrywanie wniosków w sprawie utworzenia nowych kierunków studiów, specjalności i specjalizacji na studiach pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich, studiach doktoranckich oraz uruchomienia studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń;
 2. opiniowanie zasad rekrutacji i organizacji przyjęć na studia (limity, opłaty);
 3. opracowywanie regulaminu studiów, studiów doktoranckich, studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń;
 4. opracowywanie zasad regulujących wewnętrzną pracę Uczelni dotyczącą dydaktyki i toku studiów w szczególności:
  a) organizacji roku akademickiego,
  b) praktyk studenckich,
  c) pensum,
  d) godzin ponadwymiarowych;
 5. sprawy dotyczące wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia oraz inne związane z procesem dydaktycznym.

Skład Komisji Nauczania w kadencji 2016-2020

 1.  dr hab. Andrzej Raczyński – Wydział Matematyki i Informatyki – Przewodniczący
 2.  mgr Elżbieta Kopeć – Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych – Zastępca Przewodniczącego
 3. prof. dr hab. Ryszard Cach – Prorektor ds. nauczania
 4. dr hab. Jerzy Gubernator – Wydział Biotechnologii
 5. dr Maria Stasiuk – Wydział Biotechnologii
 6. prof. dr hab. Mirosław Czarnecki – Wydział Chemii
 7. prof. dr hab. Marcin Cieński – Wydział Filologiczny
 8. dr hab. Bogumiła Staniów prof. UWr – Wydział Filologiczny
 9. dr hab. Robert Kucharczyk prof. UWr – Wydział Fizyki i Astronomii
 10. dr hab. Jarosław Byrka prof. UWr – Wydział Matematyki i Informatyki
 11. dr hab. Małgorzata Janicka prof. UWr – Wydział Nauk Biologicznych
 12. dr Joanna Łubocka – Wydział Nauk Biologicznych
 13. dr hab. Gabriela Bugla-Płoskońska prof. UWr – Wydział Nauk Biologicznych
 14. dr Alina Czapiga – Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
 15. dr hab. Dariusz Ilnicki – Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
 16. dr Piotr Pieńkowski – Wydział Nauk Społecznych
 17. dr hab. Jacek Zieliński – Wydział Nauk Społecznych
 18. dr hab. Łukasz Machaj prof. UWr – Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
 19. dr Monika Górska – Biblioteka Uniwersytecka
 20. prof. dr hab. Piotr Chruszczewski – Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych
 21. dr hab. Maciej Górka – Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska
 22. mgr Aleksandra Matkowska – Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
 23. mgr Dominika Buczkowska – Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów – Biuro Karier
 24. dr Leszek Ryk – Centrum Edukacji Nauczycielskiej
 25. mgr Małgorzata Gregier-Głowacka – Dział Nauczania
 26. mgr Aleksy Borówka – Samorząd Doktorantów
 27. Dawid Nowacki – Samorząd Studentów

Obsługę Komisji zapewnia Dział Nauczania