Strona używa plików cookies więcej

Komisja Nauki i Współpracy z Zagranicą

Do zadań Komisji Nauki i Współpracy z Zagranicą należy w szczególności przedstawienie opinii w sprawach:

 1. badań naukowych, kierunków ich rozwoju i finansowania;
 2. opieki naukowej nad młodą kadrą naukową;
 3. stypendiów naukowych i wewnętrznych programów badawczych;
 4. współpracy naukowej Uniwersytetu z ośrodkami zagranicznymi i krajowymi;
 5. współpracy Uniwersytetu z PAN i PAU oraz innymi krajowymi organizacjami naukowymi, w tym również z fundacjami wspierającymi badania naukowe i współpracę z zagranicą;
 6. współpracy Uniwersytetu z międzynarodowymi organizacjami naukowymi i międzynarodowymi programami naukowymi;
 7. współpracy Uniwersytetu z MNiSW w zakresie badań naukowych i współpracy z zagranicą;
 8. świadczenia badań naukowych na rzecz regionu;
 9. związanych z wnioskami o nagrody naukowe i wdrożeniowe;
 10. związanych z innowacyjnością oraz komercjalizacją wyników badań naukowych;
 11. związanych z ochroną własności intelektualnej;
 12. innych związanych z badaniami naukowymi i współpracą z zagranicą.

Skład Komisji Nauki i Współpracy z Zagranicą w kadencji 2016-2020

 1. prof. dr hab. Jan Burdukiewicz – Prorektor ds. współpracy z zagranicą i projektów międzynarodowych – Przewodniczący
 2. prof. dr hab. Iwona Bartoszewicz – Prorektor ds. nauki – Zastępca Przewodniczącego
 3. prof. dr hab. Jolanta Zakrzewska-Czerwińska – Wydział Biotechnologii
 4. prof. dr hab. Marcin Stępień – Wydział Chemii
 5. prof. dr hab. Stefan Kiedroń – Wydział Filologiczny
 6. dr hab. Jakub Pigoń prof. UWr – Wydział Filologiczny
 7. prof. dr hab. Izabela Surynt – Wydział Filologiczny
 8. prof. dr hab. Adam Kiejna – Wydział Fizyki i Astronomii
 9. prof. dr hab. Michał Tomczak – Wydział Fizyki i Astronomii
 10. prof. dr hab. Piotr Biler – Wydział Matematyki i Informatyki
 11. dr hab. Małgorzata Daczewska prof. UWr – Wydział Nauk Biologicznych
 12. dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr – Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
 13. prof. dr hab. Przemysław Wiszewski – Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
 14. dr hab. Joanna Wojdon prof. UWr – Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
 15. dr hab. Henryk Marszałek prof. UWr – Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
 16. dr hab. Anna Pietranik – Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
 17. dr hab. Katarzyna Kajdanek prof. UWr – Wydział Nauk Społecznych
 18. dr hab. Marcelina Zuber – Wydział Nauk Społecznych
 19. dr hab. Dariusz Adamski prof. UWr – Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
 20. mgr Mariola Grzyb – Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
 21. mgr inż. Grażyna Piotrowicz – Biblioteka Uniwersytecka
 22. mgr Emilia Wilanowska – Biuro Projektów Zagranicznych
 23. mgr Urszula Broda – Biuro Współpracy Międzynarodowej
 24. mgr Bożena Tytoń – Dział Badań Naukowych
 25. mgr Emilia Bamwenda – Samorząd Doktorantów
 26. Agata Siwak – Samorząd Studentów

Obsługę Komisji zapewnia Dział Badań Naukowych