Strona używa plików cookies więcej

Komisja Rozwoju

Zakres działania senackiej Komisji Rozwoju obejmuje w szczególności:

 1. opiniowanie i przedkładanie projektów dokumentów dotyczących misji, wizji i strategii rozwoju Uniwersytetu;
 2. opiniowanie i przedkładanie wniosków dotyczących tworzenia jednostek organizacyjnych, ich zmian organizacyjnych i likwidacji;
 3. opiniowanie skierowanych do Komisji przez Senat lub Rektora projektów przepisów z punktu widzenia ich zgodności ze strategią rozwoju Uniwersytetu;
 4. opiniowanie i przedkładanie wniosków dotyczących:
  a) informatyzacji Uniwersytetu,
  b) procesów zarządzania Uniwersytetem;
  c) finansowych uwarunkowań rozwoju Uniwersytetu.

Skład Komisji Rozwoju w kadencji 2016-2020

 1. prof. dr hab. Anna Trzeciak – Wydział Chemii – Przewodnicząca
 2. prof. dr hab. Stefan Kiedroń – Wydział Filologiczny – Zastępca Przewodniczącej
 3. prof. dr hab. Wiesława Miemiec – Prorektor ds. finansów i rozwoju
 4. dr hab. Marcin Łukaszewicz prof. UWr – Wydział Biotechnologii
 5. dr hab. Roman Opiłowski – Wydział Filologiczny
 6. prof. dr hab. Marek Nowicki – Wydział Fizyki i Astronomii
 7. prof. dr hab. Michał Tomczak – Wydział Fizyki i Astronomii
 8. dr Jakub Michaliszyn – Wydział Matematyki i Informatyki
 9. prof. dr hab. Bogusław Pawłowski – Wydział Nauk Biologicznych
 10. dr Zbigniew Łoś – Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
 11. dr hab. Piotr Sorokowski prof. UWr – Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
 12. prof. dr hab. Przemysław Wiszewski – Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
 13. dr hab. Krystyna Choma-Moryl prof. UWr – Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
 14. dr hab. Patrycja Matusz-Protasiewicz – Wydział Nauk Społecznych
 15. prof. dr hab. Mariusz Jabłoński – Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
 16. mgr inż. Grażyna Piotrowicz – Biblioteka Uniwersytecka
 17. mgr Ewa Majewska-Machaj – Biuro Radców Prawnych
 18. dr Adrianna Michalewska – Biuro Rektora
 19. mgr Elżbieta Solarewicz – Dział Spraw Pracowniczych
 20. mgr Rafał Musiał – Dział Organizacyjny
 21. mgr Ryszard Żukowski  – Kanclerz
 22. mgr Jadwiga Gizowska – Kwestor
 23. mgr Mateusz Bartoszewicz – Samorząd Doktorantów
 24. Jakub Sokołowski – Samorząd Studentów

Obsługę Komisji zapewnia Biuro Rektora