Strona używa plików cookies więcej

Komisja Statutowa

Zakres działania senackiej Komisji Statutowej obejmuje w szczególności:

 1. opiniowanie skierowanych do Komisji przez Senat lub Rektora projektów przepisów, których uchwalanie należy do kompetencji Senatu, także z punktu widzenia ich zgodności z prawem;
 2. opiniowanie uchwały rady wydziału, od której dziekan odwołał się do Senatu;
 3. dokonywanie ocen przestrzegania postanowień Statutu w przepisach stanowionych przez organy Uczelni.

Skład Komisji Statutowej w kadencji 2016-2020

 1. prof. dr hab. Karol Kiczka – Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii – Przewodniczący
 2. dr hab. Kazimierz Orzechowski prof. UWr – Wydział Chemii – Zastępca Przewodniczącego
 3. prof. dr hab. Jan Burdukiewicz – Prorektor ds. współpracy z zagranicą i projektów międzynarodowych
 4. prof. dr hab. Hanna Jańska – Wydział Biotechnologii
 5. dr hab. Jakub Pigoń prof. UWr – Wydział Filologiczny
 6. prof. dr hab. Elżbieta Skibińska-Cieńska – Wydział Filologiczny
 7. dr hab. Leszek Markowski – Wydział Fizyki i Astronomii
 8. prof. dr hab. Ludomir Newelski – Wydział Matematyki i Informatyki
 9. prof. dr hab. Dariusz Rakus – Wydział Nauk Biologicznych
 10. dr hab. Anna Oleszkowicz prof. UWr – Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
 11. prof. dr hab. Przemysław Wiszewski – Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
 12. dr hab. Wiktor Żłobicki prof. UWr – Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
 13. prof. dr hab. Jacek Puziewicz – Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
 14. prof. dr hab. Robert Wiszniowski – Wydział Nauk Społecznych
 15. dr hab. Piotr Lisowski – Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
 16. dr Monika Górska – Biblioteka Uniwersytecka
 17. mgr Ewa Majewska-Machaj – Biuro Radców Prawnych
 18. mgr Elżbieta Solarewicz – Dział Spraw Pracowniczych
 19. mgr Rafał Musiał – Dział Organizacyjny
 20. mgr Ryszard Żukowski – Kanclerz
 21. mgr Kiriakos Chatzipentidis – Samorząd Doktorantów
 22. Wiktoria Ryś – Samorząd Studentów

Obsługę Komisji zapewnia Dział Organizacyjny