Strona używa plików cookies więcej

Proponowany porządek obrad

Proponowany porządek obrad Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego w dniu 19 grudnia 2018 r.

1.     Przyjęcie porządku obrad.

2.     Przyjęcie protokołu posiedzenia Senatu UWr w dniu 21 listopada 2018 r.

3.     Komunikaty i informacje.

4.     Informacja nt. prac nad nowym Statutem Uniwersytetu Wrocławskiego.

5.     Opinia o projekcie rozporządzenia MNiSW w sprawie współczynników kosztochłonności.

6.     Opinie w sprawach zatrudnienia na stanowiskach profesorów.

6.1.  Zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Artura Krężela na czas nieokreślony od dnia 1 stycznia 2019 r. na Wydziale Biotechnologii.

6.2.  Zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Anny Krasowskiej na czas nieokreślony od dnia 1 stycznia 2019 r. na Wydziale Biotechnologii.

6.3.  Zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Anny Kulmy na czas nieokreślony od dnia 1 stycznia 2019 r. na Wydziale Biotechnologii.

6.4.  Zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Doroty Nowak na czas nieokreślony od dnia 1 stycznia 2019 r. na Wydziale Biotechnologii.

6.5.  Zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Katarzyny Kabały na czas nieokreślony od dnia 1 stycznia 2019 r. na Wydziale Nauk Biologicznych.

6.6.  Zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Małgorzaty Werner na czas nieokreślony od dnia 1 stycznia 2019 r. na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska.

6.7.  Zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. Mateusza Błaszczyka na czas nieokreślony od dnia 1 stycznia 2019 r. na Wydziale Nauk Społecznych.

6.8.  Zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Adriany Dudek na czas nieokreślony od dnia 1 stycznia 2019 r. na Wydziale Nauk Społecznych.

6.9.  Zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Patrycji Matusz-Protasiewicz na czas nieokreślony od dnia 1 stycznia 2019 r. na Wydziale Nauk Społecznych.

7.     Wnioski dydaktyczne.

7.1.  Zasady i tryb rekrutacji obywateli polskich na studia w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2019/2020.

7.2.  Zasady i tryb rekrutacji cudzoziemców na studia w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2019/2020.

8.     Informacja o prowizorium finansowym na rok 2019.

9.     Wolne wnioski.