Strona używa plików cookies więcej

Proponowany porządek obrad

Proponowany porządek obrad Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego w dniu 24 kwietnia 2019 r.

1.     Przyjęcie porządku obrad.

2.     Przyjęcie protokołu posiedzenia Senatu UWr w dniu 20 marca 2019 r.

3.     Komunikaty i informacje.

4.     Opinie w sprawach zatrudnienia na stanowiskach profesorów.

4.1.     Zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Aliny Bieńko na czas nieokreślony od dnia 1 maja 2019 r. na Wydziale Chemii.

4.2.     Zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Marii Chantry na czas nieokreślony od dnia 1 maja 2019 r. na Wydziale Filologicznym.

4.3.     Zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. Przemysława Jóźwikiewicza na czas nieokreślony od dnia 1 maja 2019 r. na Wydziale Filologicznym.

4.4.     Zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. Marcina Kurka na czas nieokreślony od dnia 1 maja 2019 r. na Wydziale Filologicznym.

4.5.     Zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. Krzysztofa Polechońskiego na czas nieokreślony od dnia 1 maja 2019 r. na Wydziale Filologicznym.

4.6.     Zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. Karola Zielińskiego na czas nieokreślony od dnia 1 maja 2019 r. na Wydziale Filologicznym.

4.7.     Zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. Tomasza Dębowskiego na czas nieokreślony od dnia 1 maja 2019 r. na Wydziale Nauk Społecznych.

4.8.     Zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. Romana Konika na czas nieokreślony od dnia 1 maja 2019 r. na Wydziale Nauk Społecznych.

4.9.     Zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. Michała Bernaczyka na czas nieokreślony od dnia 1 maja 2019 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii.

4.10.   Zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Katarzyny Kopyściańskiej na czas nieokreślony od dnia 1 maja 2019 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii.

5.     Wybór przewodniczącego Rady Uniwersytetu Wrocławskiego.

6.     Wnioski dydaktyczne.

6.1.     Utworzenie kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na poziomie studiów jednolitych magisterskich.

6.2.     Utworzenie kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na poziomie studiów drugiego stopnia.

6.3.     Utworzenie kierunku pedagogika specjalna na poziomie studiów jednolitych magisterskich.

6.4.     Utworzenie kierunku socjologia ekonomiczna na poziomie studiów drugiego stopnia.

6.5.     Utworzenie kierunku zarządzanie migracjami na poziomie studiów pierwszego stopnia.

6.6.     Zmiana uchwały Nr 42/2018 w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów i finalistów konkursów ogólnopolskich na studia w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023.

6.7.     Zasady i tryb rekrutacji na indywidualne studia międzyobszarowe rozpoczynające się w roku akademickim 2019/2020.

6.8.     Limity przyjęć na studia w roku akademickim 2019/2020.

7.     Wolne wnioski.