Strona używa plików cookies więcej

Proponowany porządek obrad

Proponowany porządek obrad Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego w dniu 20 lutego 2019 r.

1.     Przyjęcie porządku obrad.

2.     Przyjęcie protokołu posiedzenia Senatu UWr w dniu 23 stycznia 2019 r.

3.     Komunikaty i informacje.

4.     Opinie w sprawach zatrudnienia na stanowiskach profesorów.

4.1.  Zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Adama Sulikowskiego na czas nieokreślony od dnia 1 marca 2019 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii.

4.2.  Zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Wioletty Jedleckiej na czas nieokreślony od dnia 1 marca 2019 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii.

4.3.  Zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Magdaleny Wilejczyk na czas nieokreślony od dnia 1 marca 2019 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii.

4.4.  Zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. Piotra Smoleńskiego na czas nieokreślony od dnia 1 marca 2019 r. na Wydziale Chemii.

4.5.  Zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Moniki Klimowicz na czas nieokreślony od dnia 1 marca 2019 r. na Wydziale Nauk Społecznych.

5.     Zmiana w składzie senackiej Komisji Finansów powołanej na kadencję 2016-2020.

6.     Opinia w sprawie powołania dyrektora Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

7.     Zasady powołania pierwszej Rady Uniwersytetu Wrocławskiego.

8.     Wzory dyplomów ukończenia studiów.

9.     Wolne wnioski.