Strona używa plików cookies więcej

Proponowany porządek obrad

Proponowany porządek obrad Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego w dniu 23 października 2019 r.

1.     Przyjęcie porządku obrad.

2.     Przyjęcie protokołu posiedzenia Senatu UWr w dniu 25 września 2019 r.

3.     Komunikaty i informacje.

4.     Opinie w sprawach zatrudnienia na stanowiskach profesorów.

4.1.  Zatrudnienie na stanowisku profesora Uniwersytetu dr. hab. Piotra Ługiewicza na czas nieokreślony od dnia 1 listopada 2019 r. na Wydziale Fizyki i Astronomii.

4.2.  Zatrudnienie na stanowisku profesora Uniwersytetu dr. hab. Dariusza Proroka na czas nieokreślony od dnia 1 listopada 2019 r. na Wydziale Fizyki i Astronomii .

4.3.  Zatrudnienie na stanowisku profesora Uniwersytetu dr. hab. Tomasza Pawłowskiego na czas określony od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 28 lutego 2023 r. na Wydziale Fizyki i Astronomii.

4.4.  Zatrudnienie na stanowisku profesora Uniwersytetu dr hab. Edyty Goli na czas nieokreślony od dnia 1 listopada 2019 r. na Wydziale Nauk Biologicznych.

4.5.  Zatrudnienie na stanowisku profesora Uniwersytetu dr hab. Bożeny Szaynok na czas nieokreślony od dnia 1 listopada 2019 r. na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych.

5.     Zmiana w senackiej Komisji Finansów powołanej na kadencję 2016-2020.

6.     Powołanie Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej.

7.     Nadanie tytułu doktora honoris causa prof. Yukihiro Ozakiemu.

8.     Program Kwalifikacyjnych Studiów Podyplomowych Nauczanie Matematyki.

9.     Regulamin organizacyjny Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

10.  Dyskusja nad uchwałą Rady Wydziału Nauk Biologicznych UWr „w sprawie ogłoszenia klimatycznego i środowiskowego stanu wyjątkowego w Uniwersytecie Wrocławskim”.

11.  Wolne wnioski.