Strona używa plików cookies więcej

Proponowany porządek obrad

Proponowany porządek obrad Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego w dniu 26 czerwca 2019 r.

1.     Przyjęcie porządku obrad.

2.     Przyjęcie protokołu posiedzenia Senatu UWr w dniu 22 maja 2019 r.

3.     Przyjęcie protokołu nadzwyczajnego posiedzenia Senatu UWr w dniu 29 maja 2019 r.

4.     Komunikaty i informacje.

5.     Opinie w sprawach zatrudnienia na stanowiskach profesorów.

5.1.     Zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Leonarda Górnickiego na czas nieokreślony od dnia 1 lipca 2019 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii.

5.2.     Zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Elżbiety Klat-Górskiej na czas nieokreślony od dnia 1 lipca 2019 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii.

5.3.     Zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. Marcina Sobczyka na czas nieokreślony od dnia 1 lipca 2019 r. na Wydziale Chemii.

5.4.     Zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. Piotra Lewińskiego na czas nieokreślony od dnia 1 lipca 2019 r. na Wydziale Filologicznym.

5.5.     Zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Doroty Michułki na czas nieokreślony od dnia 1 lipca 2019 r. na Wydziale Filologicznym.

5.6.     Zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. Berta Tobiasa Fischera na czas nieokreślony od dnia 1 lipca 2019 r. na Wydziale Fizyki i Astronomii.

5.7.     Zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. Macieja Matyki na czas nieokreślony od dnia 1 lipca 2019 r. na Wydziale Fizyki i Astronomii.

5.8.     Zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Anny Brytek-Matery na czas nieokreślony od dnia 1 października 2019 r. na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych.

5.9.     Zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. Radosława Kupczyka na czas nieokreślony od dnia 1 lipca 2019 r. na Wydziale Nauk Społecznych.

5.10.   Zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. Bartosza Michalskiego na czas nieokreślony od dnia 1 lipca 2019 r. na Wydziale Nauk Społecznych.

5.11.   Zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. Przemysława Żukiewicza na czas nieokreślony od dnia 1 lipca 2019 r. na Wydziale Nauk Społecznych.

6.     Zmiany w komisjach senackich powołanych na kadencję 2016-2020.

7.     Wnioski w sprawie nagród Prezesa Rady Ministrów.

8.     Wnioski dydaktyczne.

8.1.     Zmiana uchwały Nr 100/2019 w sprawie programów kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

8.2.     Zmiana uchwały Nr 101/2019 w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego rozpoczynającej kształcenie w roku akademickim 2019/2020.

8.3.     Zmiana w limitach przyjęć na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2019/2020.

8.4.     Zasady i tryb rekrutacji obywateli polskich na studia w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021.

8.5.     Zasady i tryb rekrutacji cudzoziemców na studia w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021.

8.6.     Program studiów podyplomowych Pozyskiwanie i Wykorzystywanie Informacji w Sferze Publicznej.

9.     Regulamin organizacyjny Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim.

10.  Wnioski finansowe.

10.1.   Sprawozdanie finansowe za rok 2018.

10.2.   Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2018.

10.3.   Plan rzeczowo-finansowy na rok 2019.

11.  Wolne wnioski.