Strona używa plików cookies więcej

Proponowany porządek obrad

Proponowany porządek obrad Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego w dniu 20 listopada 2019 r.

1.     Przyjęcie porządku obrad.

2.     Przyjęcie protokołu posiedzenia Senatu UWr w dniu 23 października 2019 r.

3.     Komunikaty i informacje.

4.     Wnioski dotyczące tytułu profesora.

4.1.  Poparcie wniosku o nadanie tytułu profesora dr hab. Jolancie Ejfler.

4.2.  Poparcie wniosku o nadanie tytułu profesora dr. hab. Romanowi Szostakowi.

4.3.  Poparcie wniosku o nadanie tytułu profesora dr hab. Małgorzacie Bogdan.

5.     Zatrudnienie na stanowisku profesora Uniwersytetu dr hab. Małgorzaty Pawlak na czas nieokreślony od dnia 1 grudnia 2019 r. na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych.

6.     Wzory dyplomu doktorskiego i habilitacyjnego.

7.     Wnioski dydaktyczne.

7.1.  Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie Wrocławskim.

7.2.  Regulamin kursów dokształcających w Uniwersytecie Wrocławskim.

7.3.  Uchylenie niektórych uchwał Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego.

8.     Wolne wnioski.