Strona używa plików cookies więcej

Senat UWr w kadencji 2016-2020

I Rektor

1. prof. dr hab. Adam Jezierski – Przewodniczący Senatu

II Prorektorzy

2. prof. dr hab. Iwona Bartoszewicz – Prorektor ds. nauki

3. prof. dr hab. Jan Burdukiewicz – Prorektor ds. współpracy z zagranicą i projektów międzynarodowych

4. prof. dr hab. Wiesława Miemiec – Prorektor ds. finansów i rozwoju

5. prof. dr hab. Ryszard Cach – Prorektor ds. nauczania

6. dr hab. Rafał Wojciechowski prof. UWr – Prorektor ds. studenckich

III Dziekani Wydziałów

7. dr hab. Dorota Nowak prof. UWr – Wydział Biotechnologii

8. prof. dr hab. Anna Trzeciak – Wydział Chemii

9. prof. dr hab. Marcin Cieński – Wydział Filologiczny

10. prof. dr hab. Antoni Ciszewski – Wydział Fizyki i Astronomii

11. dr hab. Tomasz Jurdziński prof. UWr – Wydział Matematyki i Informatyki

12. prof. dr hab. Dariusz Skarżyński – Wydział Nauk Biologicznych

13. prof. dr hab. Przemysław Wiszewski – Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

14. dr hab. Henryk Marszałek prof. UWr – Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

15. prof. dr hab. Robert Wiszniowski – Wydział Nauk Społecznych

16. prof. dr hab. Karol Kiczka – Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

IV Przedstawiciele nauczycieli akademickich z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego

17. dr hab. Daniel Krowarsch – Wydział Biotechnologii

18. dr hab. Kazimierz Orzechowski prof. UWr – Wydział Chemii

19. prof. dr hab. Stefan Kiedroń – Wydział Filologiczny

20. dr hab. Jakub Pigoń prof. UWr – Wydział Filologiczny

21. prof. dr hab. Michał Tomczak – Wydział Fizyki i Astronomii

22. prof. dr hab. Jacek Świątkowski – Wydział Matematyki i Informatyki

23. dr hab. Małgorzata Janicka prof. UWr – Wydział Nauk Biologicznych

24. dr hab. Anna Oleszkowicz prof. UWr – Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

25. dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr – Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

26. dr hab. Mariusz Szymanowski prof. UWr – Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

27. dr hab. Katarzyna Kajdanek prof. UWr – Wydział Nauk Społecznych

28. prof. dr hab. Mariusz Jabłoński – Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

V Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

29. dr Maria Stasiuk – Wydział Biotechnologii

30. dr Magdalena Sałdyka – Wydział Chemii

31. dr Agnieszka Łobocka – Wydział Filologiczny

32. dr Radosław Wasielewski – Wydział Fizyki i Astronomii

33. dr Jakub Michaliszyn – Wydział Matematyki i Informatyki

34. dr Joanna Łubocka – Wydział Nauk Biologicznych

35. dr Zbigniew Łoś – Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

36. dr Mieczysław Sobik – Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

37. dr hab. Rafał Juchnowski – Wydział Nauk Społecznych

38. dr hab. Jacek Przygodzki – Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

39. mgr Elżbieta Kopeć – Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych (przedstawiciel jednostek pozawydziałowych)

VI Przedstawiciele doktorantów i studentów

40. mgr Kiriakos Chatzipentidis – Samorząd Doktorantów

41. vacat – Wydział Biotechnologii

42. Kamila Machnicka – Wydział Chemii

43. Joanna Kowalska – Wydział Filologiczny

44. vacat – Wydział Fizyki i Astronomii

45. vacat – Wydział Matematyki i Informatyki

46. Dorota Orlińska – Wydział Nauk Biologicznych

47. Wiktoria Ryś – Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

48. Sandra Nowak – Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

49. Dominik Słodowy – Wydział Nauk Społecznych

50. Patryk Korolko – Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

VII Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

51. mgr Mariola Grzyb – Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

52. mgr Renata Nowak – Biblioteka Uniwersytecka

53. mgr Bożena Tytoń – Dział Badań Naukowych

VIII Osoby uczestniczące z głosem doradczym

54. mgr Ryszard Żukowski – Kanclerz

55. mgr Krzysztof Małys – Zastępca Kanclerza ds. planowania i analiz finansowych

56. mgr Jadwiga Gizowska – Kwestor

57. mgr inż. Grażyna Piotrowicz – Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej

58. mgr Mateusz Bartoszewicz – Przewodniczący Samorządu Doktorantów

59. Damian Rychlik – Przewodniczący Samorządu Studentów

60. mgr Ewa Majewska-Machaj – Radca prawny

61. mgr Urszula Łupkowska-Bugaj – Audytor wewnętrzny

62. dr hab. Ryszard Balicki – Rzecznik prasowy

IX Przedstawiciele związków zawodowych działających w UWr

63. dr Leszek Ryk – Przedstawiciel ZNP

64. Andrzej Jabłoński – Przedstawiciel NSZZ „Solidarność”

65. dr hab. Piotr Grabowiec – Przedstawiciel ZZNA UWr

66. mgr Robert Reisigova-Kielawski – Przedstawiciel OZZ Inicjatywa Pracownicza

67. mgr Krzysztof Demczyszyn – Przedstawiciel ZZPAiB UWr