Strona używa plików cookies więcej

Wydarzenia

Siedemnaście milionów na lepsze kształcenie

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju podało wyniki tzw. III ścieżki konkursu Zintegrowane Programy Uczelni. Uniwersytet Wrocławski otrzymał prawie 17 milionów złotych, które zostaną przeznaczone na podniesienie poziomu nauczania.

Cały budżet konkursu wyniósł miliard złotych, a w ramach każdej ze ścieżek zgłaszać się mogły uczelnie różnego typu – pod względem wielkości i potencjału naukowego. Ścieżka III przeznaczona była dla uczelni, na których studiuje co najmniej 20 tys. studentów, a minimum połowa wydziałów otrzymała ocenę A lub A+ przyznawaną przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych.

W ramach III ścieżki dofinansowanie otrzymało 10 uczelni, najwięcej pieniędzy zyskał Uniwersytet Śląski – 38 387 890,35 zł. Uniwersytet Wrocławski wnioskował o 17 307 472,60 zł, a otrzymał 16 787 472,60 zł na realizację projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego II na lata 2019-2023”.

Dzięki Programowi uczelnia będzie sprawniej zarządzana poprzez wykorzystanie nowoczesnych narzędzi i lepszy obieg informacji, zostanie także wdrożony nowoczesny program rozwojowy. Wzrosną kompetencje wykładowców, którzy dowiedzą się, jak lepiej wykorzystywać swoje umiejętności i efektywniej przekazywać wiedzę. Dużo zyskają także studenci – zajęcia będą prowadzone z naciskiem na ich praktyczny wymiar: w proces dydaktyczny będą w większym stopniu włączeni pracodawcy; pojawi się więcej staży i zajęć rozwijających kompetencje przydatne na rynku pracy – miękkie i zawodowe; wzrośnie także liczba ekspertów zagranicznych prowadzących zajęcia.

Projekt będzie realizowany w oparciu o cztery moduły:

  • programy kształcenia
  • podnoszenie kompetencji studentów
  • programy stażowe
  • zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego

Wg prof. Macieja Chorowskiego, dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, konkurs ma w znaczącej mierze wpłynąć na poziom wykształcenia przyszłych absolwentów: – Im większe kompetencje kadry naukowej i im lepsze programy kształcenia dostosowane do dzisiejszego otoczenia, tym bardziej wartościowe wykształcenie uzyskają studenci, którzy w przyszłości będą mieli wpływ na polską gospodarkę. Dzięki takim inicjatywom jesteśmy w stanie podnieść poziom edukacji przyszłych pokoleń.

Dodane przez: Agata Kreska

7 Sty 2019

ostatnia modyfikacja: 21 Sty 2019