Strona używa plików cookies więcej

W dniach 6-10 czerwca 2022 r. Uniwersytet w Granadzie organizuje Międzynarodową Letnią Szkołę Doktorską Modelowania Natury (MNat) – Biomat 2022. Biomat 2022 jest skierowany zarówno do młodych badaczy, jak i  całego środowiska naukowego zainteresowanego zastosowaniem modeli i metod wieloskalowych w naukach przyrodniczych.

W ramach Szkoły Doktorskiej organizowany jest cykl minikursów i seminariów poświęconych aktualnym zagadnieniom modelowania matematycznego w biologii rozwojowej, biofizyce, biomechanice, biomedycynie i „głębokim uczeniu się”. Uniwersytet w Granadzie oferuje 10 stypendiów (organizator pokrywa koszty zakwaterowania lub obniża opłatę rejestracyjną), pierwszeństwo mają doktoranci z uniwersytetów członkowskich Arqus.

Ważne terminy:

  • Rejestracja: do 6 maja 2022 r.
  • Składanie wniosków o granty: do 15 kwietnia 2022 r.
  • Powiadomienie o otrzymaniu stypendium: 6 maja 2022.

W celu zapisania się do szkoły doktorskiej należy wysłać e-maila na adres: kinetic@ugr.es, wpisując w temacie słowo „MNatSchool”.

Międzynarodowa Szkoła Letnia będzie organizowana w formie minikursów i konferencji. Program letniej szkoły doktorskiej oraz więcej informacji o uczestnikach i poprzednich edycjach można znaleźć na stronie Biomat 2022.