Strona używa plików cookies więcej

W dniach 3 i 4 kwietnia br. na Uniwersytecie w Padwie odbywa  się nowe „Forum Studentów Arqus dotyczące zaangażowanego obywatelstwa europejskiego w czasach niepewności”. Forum jest częścią corocznej  Konferencji Arqus 2022. Bierze w nim udział ponad 40 studentów ze wszystkich uniwersytetów Arqus, a także grupa pracowników naukowych i  studentów zagranicznych, z krajów należących do Sojuszu i spoza niego.

Wydarzenie jest organizowane przez studentów Arqus co roku, w czasie konferencji Arqus – w ramach 7 Linii Działania Arqus – European Engaged Citizen (Zaangażowany Obywatel Europy) Jest otwarte dla pracowników naukowych i studentów Arqus oraz innych europejskich i międzynarodowych uczelni. Organizując fora, studenci mogą rozwijać swoje umiejętności organizacyjne, dydaktyczne, badawcze i transferowalne.

Forum jest dla studentów okazją do:

  • rozpowszechnienia wyników ich projektów edukacyjnych opartych o formułę Collaboratory challenge przed międzynarodową grupą pracowników akademickich i studentów,
  • zaprezentowania i omówienia niezależnych projektów badawczych, w tym prac zaliczeniowych i magisterskich oraz sprawozdań z zajęć terenowych,
  • nawiązania współpracy z czołowymi europejskimi naukowcami w kwestiach obywatelstwa europejskiego, aktywnego zaangażowania w kluczowe wyzwania społeczne oraz roli akademii we wspieraniu i informowaniu o zaangażowanym obywatelstwie europejskim,
  • nawiązania kontaktów ze studentami z sojuszu Arqus i spoza niego.

Podczas pierwszego dnia Forum, studenci zaprezentowali projekty edukacyjne oparte na wyzwaniach, dyskutowali o swojej roli w czasie konfliktów oraz dowiedzieli się, jak wygląda współpraca interdyscyplinarna. Drugiego dnia skoncentrują się na różnorodności jako ćwiczeniu multidyscyplinarnym oraz na roli uniwersytetów w obliczu wojny na Ukrainie. Sesja zakończy się dyskusją z zarządem AL7 (7 Linii Działania).