Strona używa plików cookies więcej

Praca dla nienauczycieli

Specjalista ds. instalacji elektrycznej w Dziale Nadzoru Technicznego

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty ds. instalacji elektrycznej w Dziale Nadzoru Technicznego. Termin zgłoszeń upływa 30 września 2019 roku.

Główne obowiązki:

 • organizacja, koordynacja i odbiory remontów prowadzonych w obiektach Uniwersytetu Wrocławskiego
 • przygotowanie procedur przetargowych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i wewnętrznym regulaminem Uczelni
 • przeprowadzanie okresowych przeglądów zrealizowanych zadań w okresie trwania rękojmi za wady
 • wykonywanie kosztorysów inwestorskich w zakresie robót elektrycznych

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe elektryczne
 • znajomość Ustawy Prawo Budowlane
 • znajomość Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
 • umiejętność obsługi komputera
 • umiejętność kosztorysowania

Wymagania pożądane:

 • uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie co najmniej: instalacji
  i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń

Zainteresowane osoby prosimy o przysłanie CV, listu motywacyjnego do 30 września 2019 roku na adres praca@uwr.edu.pl. Prosimy o zamieszczenie w tytule wiadomości: „specjalista ds. instalacji elektrycznej w DNT”.

Zastrzegamy sobie prawo udzielania odpowiedzi tylko wybranym kandydatom. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.

Dodane przez: Klaudia Budnik

6 Wrz 2019

ostatnia modyfikacja: 6 Wrz 2019