Strona używa plików cookies więcej

Praca dla nienauczycieli

Specjalista ds. koordynowania i rozliczania projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych w zespole ds. europejskich w Biurze Projektów Zagranicznych

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty ds. koordynowania i rozliczania projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych w zespole ds. europejskich
w Biurze Projektów Zagranicznych. Termin zgłoszeń upływa 15 września 2019r.

Główne obowiązki:

 • koordynacja projektu pn.: „Czy wiesz czym oddychasz? – Kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz czystszego powietrza, LIFE-MAPPINGAIR/PL”, realizowanego w ramach projektu LIFE, zgodnie z wymogami podmiotu finansującego i obowiązującymi przepisami
 • sporządzanie wniosków o płatność, harmonogramów rzeczowo-finansowych oraz sprawozdań finansowych i innych niezbędnych dokumentów wynikających z umów o dofinansowanie w/w projektu, zgodnie z wymogami programu LIFE
 • prowadzenie dokumentacji administracyjno-finansowej związanej z realizacją w/w projektu
 • przygotowywanie dokumentów przetargowych, zamówień i umów
 • ocena kwalifikowalności wydatków zgodnie z przepisami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz umową o dofinansowanie
 • monitorowanie realizacji projektu zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
 • opisywanie dokumentów rozliczeniowych m.in. zgodnie z wymogami programu LIFE;
 • dbanie o terminowośc płatności oraz o harmonogramy płatności
 • dbanie o prawidłowy obieg dokumentów
 • przygotowywanie dokumentacji projektowej do kontroli wewnętrznych, zewnętrznych
 • kontakty z instytucjami finansującymi w sprawach związanych z projektem
 • współpraca z zespołem projektowym i z innymi działami uczelni, biorącymi udział w realizacji projektu
 • współpraca ze współbeneficjentami projektu

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe finansowe
 • staż pracy w jednostce sektora finansów publicznych
 • staż pracy przy rozliczaniu projektów z funduszy strukturalnych lub Komisji Europejskiej, w tym 7 Program Ramowy lub Horyzont 2020
 • znajomość języka angielskiego
 • znajmość ustawy Prawo zamówień publicznych
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office

Wymagania pożądane:

 • staż pracy w uczelni wyższej
 • umiejętność redagowania pism urzędowych
 • dyspozycyjność
 • kreatywność

Zainteresowane osoby prosimy o przysłanie CV, listu motywacyjnego do dnia 15 września 2019r. na adres: praca@uwr.edu.pl

Prosimy o zamieszczenie adnotacji: „specjalisty ds. koordynowania i rozliczania projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych w zespole ds. europejskich w BPZ”. Zastrzegamy sobie prawo udzielania odpowiedzi tylko wybranym kandydatom. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.

Dodane przez: Klaudia Budnik

28 Sie 2019

ostatnia modyfikacja: 30 Sie 2019