Strona używa plików cookies więcej

Praca dla nienauczycieli

specjalista w Dziale Gospodarki Nieruchomościami

Uniwersytet Wrocławski
ogłasza konkurs na stanowisko
specjalisty w Dziale Gospodarki Nieruchomościami.
Termin zgłoszeń upływa 22 października 2019r.

Główne obowiązki:

 • przeprowadzanie procedury związanej z zawieraniem umów najmu pomieszczeń i powierzchni w budynkach należących do Uniwersytetu Wrocławskiego
 • prowadzenie dokumentacji oraz bazy danych dotyczących ww umów (umowy najmu z załącznikiem – rzutem pomieszczeń bądź zaznaczoną powierzchnią, baza danych dotycząca: adresu, lokalizacji pomieszczeń w budynku, powierzchni, stawki za m2, stawki ogółem, terminów najmu, użytkownika, sposobu użytkowania)
 • rozliczanie najemców z opłat, wynikających z zawartych z nimi w drodze przeprowadzonej procedury umów
 • wyciąganie konsekwencji zgodnych z postanowieniami umowy w przypadku niewnoszenia lub nieterminowego wnoszenia opłat we współpracy z Kwesturą UWr i Biurem Radców Prawnych
 • prowadzenie spraw związanych z trwającymi umowami najmu – współpraca z kierownikami obiektów w zakresie monitorowania prawidłowości przebiegu umowy najmu, rozwiązywanie umów w przypadkach określonych umową
 • monitorowanie aktualności stawki najmu – analiza cen najmu funkcjonujących na rynku, okresowe analizy kosztów utrzymania obiektów będących przedmiotem najmu
 • przygotowywanie raportów, zestawień
 • przygotowanie przetargu na usługi telefoniczne i współpraca z wybranym w drodze przetargu operatorem
 • rozliczanie jednostek z opłat związanych z abonamentami telefonicznymi
 • bieżąca archiwizacja dokumentów

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie co najmniej średnie
 • znajomość przepisów związanych z gospodarką nieruchomościami
 • biegła obsługa komputera, w szczególności programów World, Excel
 • zdolność analitycznego myślenia
 • komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole
 • rzetelność, dokładność, sumienność

Wymagania pożądane:

 • znajomość specyfiki rynku nieruchomości

Zainteresowane osoby prosimy o przysłanie CV, listu motywacyjnego do dnia 22 października 2019r. na adres:

praca@uwr.edu.pl

Prosimy o zamieszczenie adnotacji: „specjalista w DGN”. Zastrzegamy sobie prawo udzielania odpowiedzi tylko wybranym kandydatom. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.

Dodane przez: Marta Bławat

1 Paź 2019

ostatnia modyfikacja: 1 Paź 2019