Strona używa plików cookies więcej

Praca dla nienauczycieli

specjalista w Dziale Kosztów

Uniwersytet Wrocławski
ogłasza konkurs na stanowisko
Specjalisty
w Dziale Kosztów.
Termin zgłoszeń upływa 15 listopada 2019r.

Główne obowiązki:

 • dekretowanie i księgowanie dokumentów księgowych
 • weryfikacja dokumentów i prawidłowości księgowań
 • analiza sald i zapisów kont księgowych
 • współpraca z jednostkami wewnętrznymi w zakresie wykonywanych zadań
 • zakładanie projektów finansowanych z dotacji krajowych i zagranicznych
 • przyjmowanie, sprawdzanie i weryfikowanie raportów rozliczających projekty krajowe i zagraniczne

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne
 • co najmniej 2-letni staż pracy na stanowisku księgowym
 • znajomość zasad rachunkowości
 • dobra organizacja pracy własnej
 • umiejętność pracy w zespole
 • terminowość w wykonywaniu powierzonych zadań

Wymagania pożądane:

 • znajomość rozliczania dotacji finansowanych ze środków krajowych i UE
 • znajomość systemu informatycznego TETA ERP
 • znajomość języka angielskiego

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • pakiet umożliwiający rozwój zawodowy
 • interesujący pakiet socjalny

Zainteresowane osoby prosimy o przysłanie CV, listu motywacyjnego do dnia 15 listopada 2019r. na adres:

praca@uwr.edu.pl

Prosimy o zamieszczenie adnotacji: „Specjalista w Dziale Kosztów”.
Zastrzegamy sobie prawo udzielania odpowiedzi tylko wybranym kandydatom. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.

Dodane przez: Marta Bławat

6 Lis 2019

ostatnia modyfikacja: 6 Lis 2019