Strona używa plików cookies więcej

Plany zajęć dydaktycznych

Zasady zapisów na zajęcia z wychowania fizycznego

  1. Zapisy i korekty odbywają się wyłącznie drogą elektroniczną pod adresem www.zapisy.uni.wroc.pl. Nie ma możliwości zapisywania się w inny sposób.
  2. W programie studiów każdego studenta podany jest wymiar godzin, termin uzyskania zaliczenia z przedmiotu.
  3. Student, który zapisał się i z pewnych powodów nie może uczestniczyć w zajęciach wychowania fizycznego, powinien wypisać się  z nich najpóźniej w czasie korekt zapisów.
  4. Osoby, które mają zwolnienie lekarskie z ćwiczeń ruchowych i nie mogą uczestniczyć w zajęciach z wychowania fizycznego, powinny przedstawić zaświadczenie lekarskie na druku dołączonym do Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego.
  5. Student, który  ma podstawy  do  przepisania oceny z WF, powinien zgłosić się po wpis na konsultacje kierownictwa.
  6. Na obóz można się zapisać TYLKO W SEMESTRZE LETNIM niezależnie od tego czy jest się zapisanym na inne zajęcia wf (zajęcia podstawowe albo weekendowe). Uczestnictwo w obozie jest podstawą do zaliczenia 30 godzin.
  7. W semestrze letnim jest możliwość zaliczenia 60 godzin (zajęcia podstawowe oraz obóz).

PLANY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 2017-2018 L