Strona używa plików cookies więcej

Uniwersyteckie Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu

Od dnia 30.10.2017r. (poniedziałek) do dnia 05.11.2017r.   sekretariat nieczynny –  czas urlopowy

Sekretariat , ul. Przesmyckiego 10 pok. B

czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 9.00 – 14.00
tel. (0-71) 375 62 62
e-mail: ucwfis@uni.wroc.pl

Kierownik , ul. Przesmyckiego 10 pok. B1
dr Włodzimierz Reczko
tel. / fax (0-71) 375 62 66

Terminy konsultacji kierownictwa oraz pracowników UCWFiS umieszczane są na stronie USOS

Licencja Creative Commons Powyższy artykuł może być kopiowany i rozpowszechniany w ramach CC BY 2.0.

 
Sprawy bieżące
 
N
Nabór do sekcji sportowych
 
P
Plany zajęć dydaktycznych
 
R
Regulaminy