Strona używa plików cookies więcej

Wydarzenia

Za nami spotkanie z Radą Uniwersytetu Wrocławskiego

20 marca 2019 roku Senat Uniwersytetu Wrocławskiego powołał członków pierwszej Rady UWr, której kadencja przypada na okres od 1 kwietnia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku. Co zrobiła Rada, co jest do zrobienia, jak powinien się zmieniać Uniwersytet Wrocławski, w która stronę powinniśmy iść – o tym wszystkim rozmawialiście z Radą w ostatni piątek. 

W skład Rady, zgodnie z uchwałą nr 11/2019 Senatu UWr, wchodzi 9 osób, w tym 8 osób powołanych przez Senat UWr oraz przewodniczący Samorządu Studentów UWr. Senat powołał 4 członków spoza społeczności uniwersyteckiej: Rafała Dutkiewicza, Wojciecha Hanna, Jolantę Hoffman i Krzysztofa Przybylskiego oraz 4 członków spośród wspólnoty akademickiej: Jerzego Korczaka, Macieja Kryzę, Piotra Sorokowskiego i Eugeniusza Zycha (uchwała nr 28/2019 Senatu UWr). Członkiem Rady został także przewodniczący Samorządu Studentów, Damian Rychlik.

Przewodniczącym Rady może zostać wybrany przez Senat członek pochodzący spoza wspólnoty uczelni. Przewodniczącą pierwszej Rady UWr wybrana została Jolanta Hoffman (uchwała nr 74/2019 Senatu UWr).

Tutaj znajdziesz informacje o obecnych członkach Rady Uczelni. 

Rada, obok rektora i senatu, jest najważniejszym organem uczelni publicznej. Do zadań Rady należy opiniowanie projektu strategii uczelni oraz sprawozdania z jej realizacji, opiniowanie projektu statutu, monitorowanie zarządzania uczelnią, wskazywanie kandydatów na rektora, po zaopiniowaniu przez senat. Ponadto, Rada monitoruje gospodarkę finansową uczelni poprzez opiniowanie planu rzeczowo-finansowego, zatwierdzanie sprawozdania z jego wykonania oraz zatwierdzanie sprawozdania finansowego uczelni.

Poniżej zapis spotkania:

Dodane przez: Tomasz Sikora

23 lis 2020

ostatnia modyfikacja: 30 lis 2020