Strona używa plików cookies więcej

Wydarzenia

Spotkania informacyjne WIB

Wirtualny Instytut Badawczy (WIB) to nowatorska w skali kraju formuła prowadzenia badań o wysokim potencjale zastosowań społeczno-gospodarczych. Podmiotem zarządzającym jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii z siedzibą we Wrocławiu. Obszarem badań WIB jest biotechnologia medyczna – onkologia. Na wsparcie zespołów realizujących badania przeznaczono kwotę 450 mln zł.

W związku z zaawansowanym stanem prac dotyczących konkursu na zespoły badawcze w ramach WIB, organizatorzy zapraszają na spotkania informacyjne dot. zasad aplikowania o środki w programie WIB.

Spotkania odbędą się w godzinach 10.00–12.00 w następujących lokalizacjach i terminach:

18.02.2020 Kraków, Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics (JCET), ul. Bobrzyńskiego 14, Life Science Park, budynek A Sala Ateńska (parter); zgłoszenia do 12.02.2020

19.02.2020 Warszawa, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, Aula im. Tadeusza Koszarowskiego, Centrum Edukacyjno-Konferencyjne , ul. Roentgena 5 (wejście G); zgłoszenia do 13.02.2020

20.02.2020 Łódź, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, ul. Muszyńskiego 2, sala Patio ( I piętro); zgłoszenia do  14.02.2020

24.02.2020 Gliwice, Centrum Onkologii w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, Aula im. J. Święckiego (I piętro); zgłoszenia do 18.02.2020

25.02.2020 Wrocław, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk, ul. Rudolfa Weigla 12, sala 138; zgłoszenia do 19.02.2020

27.02.2020 Szczecin, Pomorski Uniwersytet Medyczny, ul. Rybacka 1, 70-200 Szczecin, Sala Rad Wydziałów (s. 109); zgłoszenia do 20.02.2020

W celu wzięcia udziału w spotkaniu należy przesłać formularz rejestracyjny na adres wib@port.org.pl, formularz jest dostępny na stronie. Wypełniając formularz można zgłosić się także na indywidualne konsultacje, które są planowane w godz. 12.00–14.00. Czas trwania konsultacji dla jednej grupy/naukowca: maks. 15 min. W przypadku większej liczby zainteresowanych zostanie ustalony szczegółowy harmonogram konsultacji.

Liczba miejsc na spotkaniach jest ograniczona, o uczestnictwie zdecyduje kolejność zgłoszeń.

Dodane przez: Agata Kreska

29 Sty 2020

ostatnia modyfikacja: 25 Lut 2020