Strona używa plików cookies więcej

Karta EKUZ

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest bezpłatnym dokumentem ubezpieczającym i może być uzyskana w NFZ.

Pracownicy Uniwersytetu Wrocławskiego wyjeżdżający służbowo do krajów Unii Europejskiej i krajów EOG powinni posiadać kartę EKUZ uprawniającą do korzystania ze świadczeń medycznych. Kartę wystawia oddział Narodowego Funduszu Zdrowia właściwy ze względu na adres zameldowania pracownika.

Krok po kroku – do uzyskania karty EKUZ

Krok 1

Należy pobrać i wypełnić dokumenty wg wzorów (dokumenty i wzory w załącznikach poniżej niniejszego tekstu) co najmniej 2 tygodnie przed wyjazdem:

  • formularz A1 – zaświadczenie o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającym zastosowanie do osoby uprawnionej (wypełnić punkty 1, 2.2, 5.1, 5.2) – 4 egzemplarze
    wzór formularza A1
  • oświadczenie pracownika delegowanego (wypełnić punkty 1,2) – 1 egzemplarz
    wzór oświadczenia pracownika delegowanego
  • oświadczenie o niepodejmowaniu pracy – 1 egzemplarz
    wzór oświadczenia o niepodejmowaniu pracy
  • wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)

Krok 2

Przygotowane dokumenty należy potwierdzić w Dziale Kadr.
Do skompletowanych dokumentów Dział Kadr dołącza zaświadczenie o zatrudnieniu i pismo do ZUS.

Krok 3

Kompletne i podpisane dokumenty: formularz A1 (4 egzemplarze), wniosek pracownika delegowanego (1 egzemplarz), oświadczenie (1 egzemplarz), zaświadczenie o zatrudnieniu i pismo przewodnie – należy złożyć w ZUS*

Oddział ZUS we Wrocławiu
ul. Pretficza 11
50-930 Wrocław
Sala Obsługi Klienta nr 60

ZUS w terminie 7 dni potwierdza formularz A1.
* w przypadku składania dokumentów do ZUS przez UWr, dokumenty wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej, w związku z tym należy uwzględnić dodatkowy czas na zwrotne potwierdzenie A1 przez ZUS.

Krok 4

Potwierdzony formularz A1 należy złożyć w NFZ w godz. 08:00-16:00 wraz z wnioskiem o kartę EKUZ

Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ
ul. Dawida 2
50-527 Wrocław