Strona używa plików cookies więcej

Karta EKUZ

Dział Spraw Pracowniczych informuje, że pracownicy wyjeżdżający czasowo w celu wykonywania pracy, do któregokolwiek z państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (kraje Unii Europejskiej oraz EFTA: Islandia, Lichtenstein i Norwegia) lub Szwajcarii, powinny zaopatrzyć się w  dokument, potwierdzający prawo do korzystania z opieki zdrowotnej tj.  Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).
Kartę EKUZ wystawia Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ.

Krok po kroku – do uzyskania karty EKUZ

Krok 1

Należy pobrać i wypełnić wniosek o wydanie zaświadczenia A1 – formularz ZUS US-3 na co najmniej 4 tygodnie przed terminem wyjazdu (pobierz formularz),

We wniosku o wydanie zaświadczenia A1 należy wypełnić:

  • dane pracownika delegowanego
  • adres w państwie pobytu
  • dane o miejscu i okresie delegowania
  • pracownik w okresie miesiąca przed delegowaniem
  • dane o delegowaniu

 

Krok 2

Wypełniony wniosek o zaświadczenie A1 należy złożyć w Dziale Spraw Pracowniczych,
który dołącza do dokumentu zaświadczenie o zatrudnieniu.

Krok 3

Wniosek  o zaświadczenie A1 (1 egzemplarz), wraz z załącznikami – należy złożyć w ZUS osobiście lub za pośrednictwem Działu Spraw Pracowniczych:*

Oddział ZUS we Wrocławiu
ul. Pretficza 11
50-930 Wrocław
Sala Obsługi Klienta nr 60

Krok 4

ZUS wystawia formularz A1, który można odebrać osobiście i złożyć w NFZ w godz.
08:00-16:00 wraz z wnioskiem o wydanie karty EKUZ (pobierz formularz).

Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ
ul. Dawida 2
50-527 Wrocław

Dodatkowo zgodnie z Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 14/2007  wprowadzającego zmiany do Zarządzenia Rektora Nr 44/2005 z dnia 31 maja 2005r.  w sprawie warunków i trybu kierowania pracowników i studentów Uniwersytetu Wrocławskiego za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych należy złożyć:

w przypadku wyjazdu w ramach urlopu szkoleniowego.

  • wniosek o udzielenie urlopu szkoleniowego na wyjazd zagraniczny
    w macierzystej jednostce organizacyjnej np. Sekretariat Instytutu – zał. nr 3

w przypadku wyjazdu w ramach delegacji.

  • wniosek o skierowanie za granicę – zał. nr 1 (ksero lub skan)

 

Szczegółowe informacje dotyczące wydania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego znajdują się na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia

http://www.nfz.gov.pl

* w przypadku składania dokumentów do ZUS przez UWr. dokumenty wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej, w związku z tym należy uwzględnić dodatkowy czas na zwrotne potwierdzenie A1 przez ZUS.