Strona używa plików cookies więcej

Karta EKUZ

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest bezpłatnym dokumentem ubezpieczającym i może być uzyskana w NFZ.

Pracownicy Uniwersytetu Wrocławskiego wyjeżdżający służbowo do krajów Unii Europejskiej i krajów EOG powinni posiadać kartę EKUZ uprawniającą do korzystania ze świadczeń medycznych. Kartę wystawia oddział Narodowego Funduszu Zdrowia właściwy ze względu na adres zameldowania pracownika.

Krok po kroku – do uzyskania karty EKUZ

Krok 1

Należy pobrać i wypełnić dokumenty, które są dostępne w załącznikach poniżej niniejszego tekstu, co najmniej 3 tygodnie przed terminem wyjazdu:

  • Wniosek o zaświadczenie A1 (należy wypełnić włącznie z pkt 4) – pobierz.
  • Wniosek o udzielenie urlopu szkoleniowego na wyjazd zagraniczny – Zał. nr 3 (należy złożyć w macierzystej jednostce organizacyjnej np. Sekretariat Instytutu), lub wniosek o skierowanie za granicę (wyjazd w ramach delegacji) – Zał. nr 1 (xero lub skan) – pobierz.
  • Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) – pobierz.

Krok 2

Przygotowany wniosek o zaświadczenie A1 należy potwierdzić w Dziale Spraw Pracowniczych.
Dział Spraw Pracowniczych dołącza do dokumentu zaświadczenie o zatrudnieniu i pismo przewodnie do ZUS.

Krok 3

Wniosek  o zaświadczenie A1 (1 egzemplarz), zaświadczenie o zatrudnieniu i pismo przewodnie – należy złożyć w ZUS*

Oddział ZUS we Wrocławiu
ul. Pretficza 11
50-930 Wrocław
Sala Obsługi Klienta nr 60

* w przypadku składania dokumentów do ZUS przez UWr, dokumenty wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej, w związku z tym należy uwzględnić dodatkowy czas na zwrotne potwierdzenie A1 przez ZUS.

Krok 4

ZUS wystawia i poświadcza formularz A1, który należy złożyć w NFZ w godz.
08:00-16:00 wraz z wnioskiem o kartę EKUZ.

Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ
ul. Dawida 2
50-527 Wrocław