Strona używa plików cookies więcej

Dokumenty BHP i PPOŻ

  • przeprowadzenie kontroli warunków pracy (stanu BHP) oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp we wszystkich obiektach Uniwersytetu Wrocławskiego
  • wykonywanie czynności związanych z ustaleniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
  • wykonywanie czynności związanych ze sporządzaniem dokumentacji z wypadków jakim ulegli pracownicy w drodze z domu do pracy lub z pracy do domu
  • przeprowadzanie szkoleń wstępnych  z zakresu bhp dla osób przyjmowanych do pracy w Uczelni
  • przeprowadzanie szkoleń wstępnych z zakresu bhp dla studentów I roku oraz dokonywanie wpisów do indeksów z ww. szkolenia
  • prowadzenie ewidencji zaświadczeń lekarskich uprawniających do wykonania pracy na zajmowanym stanowisku
  • prowadzenie rejestru czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowiskach pracy w Uczelni
  • sprawy ochrony przeciwpożarowej

Kontakt

Kuźnicza 49/55, 50-138 Wrocław
tel. +48 71 375 24 89, +48 71 375 29 22
fax +48 71 343 54 37
bhp.ppoz@uni.wroc.pl