Strona używa plików cookies więcej

 • zaświadczenia o zatrudnieniu
 • ubezpieczenia zdrowotne (ZUA, ZCNA, E-101)
 • emerytury, renty, świadczenia rehabilitacyjne
 • sprawy dotyczące urlopów (wypoczynkowych, naukowych, dla poratowania zdrowia, bezpłatnych)
 • legitymacje nauczycieli akademickich

UWAGA! Wszystkie dokumenty wielostronne proszę przekazywać do Działu kadr wydrukowane dwustronnie

Kontakt

pl. Uniwersytecki 1 (gmach główny, II piętro), pok. 215
50-137 Wrocław
tel. +48 71 375 22 61, +48 71 375 26 39, +48 71 375 27 15
fax +48 71 375 22 60
e-mail: kadry@uwr.edu.pl

Fot. ABPMedia/Flickr/CC BY-ND 2.0

Ocena okresowa pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 1. Zarządzenie Nr 102/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie obowiązku przeprowadzenia okresowej oceny pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Wrocławskiego PDF 55 KB
 2. Zarządzenie nr 5/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 stycznia 2014r. wprowadzające Regulamin przeprowadzania okresowych ocen pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Wrocławskiego wraz z załącznikiem (arkusz okresowej oceny pracownika niebędącego nauczycielem akademickim) PDF 124 KB
 3. Zarządzenie nr 20/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 5/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 stycznia 2014r. wprowadząjącego Regulamin przeprowadzania okresowych ocen pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Wrocławskiego PDF 44 KB
 4. Zarządzenie Nr 114/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 5/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 stycznia 2014 r. wprowadzającego Regulamin przeprowadzania okresowych ocen pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Wrocławskiego PDF 129 KB
 5. Arkusz oceny okresowej pracownika niebędącego nauczycielem akademickim Uniwersytetu Wrocławskiego DOC 106 KB
 6. Przykładowy wykaz wyników przeprowadzonej oceny pracowników niebędących nauczycielami akademickimi XLSX 10 KB