Strona używa plików cookies więcej

Zgłoszenie szkody lub roszczenia do PZU

Od września 2011 r. istnieje możliwości zgłaszania wszelkich świadczeń z grupowego ubezpieczenia pracowniczego P Plus w PZU Życie SA za pośrednictwem Internetu bez konieczności wizyty w placówce PZU.