Strona używa plików cookies więcej

Pożyczki remontowe i inwestycyjne

POŻYCZKI REMONTOWE I INWESTYCYJNE

Pracownicy Uniwersytetu Wrocławskiego mogą korzystać z pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oprocentowanych 3% w skali roku:

pożyczki remontowe:

  • na remont mieszkania – do 10 tys. zł
  • na remont domu – do 17 tys. zł
    wymagany jest akt własności lub aktualny wypis z ksiąg wieczystych w przypadku, gdy osoba jest zameldowana pod innym adresem,

pożyczki inwestycyjne – do 40 tys. zł

  • na budowę domu, zakup mieszkania lub domu, adaptację pomieszczenia na cele mieszkaniowe, wykup mieszkania; wymagane są odpowiednie dokumenty (notarialna umowa kupna-sprzedaży, w przypadku budowy: pozwolenie na budowę, akt własności działki, kosztorys budowy).

Pożyczki inwestycyjne przyznawane osobom uprawnionym po raz drugi podlegają oprocentowaniu w wysokości 10% w stosunku rocznym.
Pożyczki remontowe mogą być przyznane powtórnie po okresie trzech lat od chwili otrzymania pierwszej i nie wcześniej niż po jej całkowitej spłacie.
Pożyczki w kwocie do 10 tys. zł wymagają poręczenia dwóch pracowników, powyżej 10 tys. zł – trzech pracowników z co najmniej trzyletnim stażem pracy na Uniwersytecie Wrocławskim.

SPŁATY POŻYCZEK (3%)

10 000 zł
na 3 lata – miesięczna rata 291 zł
na 5 lat – miesięczna rata 180 zł

17 000 zł
na 3 lata – miesięczna rata 495 zł
na 5 lat – miesięczna rata 305 zł
na 7 lat – miesięczna rata 224 zł

40 000 zł
na 3 lata – miesięczna rata 1163 zł
na 5 lat – miesięczna rata 718 zł
na 7 lat – miesięczna rata 527 zł