Strona używa plików cookies więcej

OZZ Inicjatywa Pracownicza

Witamy na stronie nowej komisji związkowej na naszej uczelni!

Komisja Zakładowa Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza przy Uniwersytecie Wrocławskim powstała jesienią 2018 roku i obecnie zrzesza kilkadziesiąt osób z różnych grup pracowniczych.

Na Uniwersytecie Wrocławskim walczymy o prawa pracownicze, a w szczególności o:

godną płacę: od lat Uniwersytet Wrocławski ma jedne z najniższych pensji na tle innych „flagowych” uczelni w Polsce. Domagamy się sprawiedliwej polityki płacowej i podwyżek – szczególnie dla osób najmniej zarabiających. Przeciwstawiamy się bezprawnym nierównościom płacowym, które rosły wraz z decentralizacją uczelni. Ustawa 2.0 podniosła płace tylko nauczycielom akademickim – nie godzimy się na to, by osoby najmniej zarabiające, szczególnie te z dużym stażem i niebędące nauczycielami akademickimi, dalej były traktowane jak pracownice i pracownicy gorszej kategorii.

godną pracę: chcemy, by uczelnia więcej wagi przywiązywała do warunków pracy, bezpieczeństwa i szacunku dla wszystkich członków i członkiń społeczności akademickiej, w tym oczywiście pracowników i pracownic, bez względu na zajmowane pełnioną funkcję czy zajmowane stanowisko pracy. Domagamy się systemowej walki z mobbingiem, dyskryminacją, nierównym traktowaniem, jak również z wymuszaniem pracy w nadgodzinach.

demokrację: jesteśmy za większym udziałem całej społeczności akademickiej w procesach decyzyjnych naszej uczelni.

przejrzystości: domagamy się większej jawności informacji dotyczących funkcjonowania wszystkich wymiarów uczelni.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza to oddolny, samorządny związek zawodowy, założony z inicjatywy pracowników zakładów Cegielskiego w Poznaniu i lokalnych ruchów społecznych. Przez ostatnie 10 lat w ramach OZZ IP powołano szereg nowych komisji w różnych sektorach (służba zdrowia, handel, teatry, opieka i edukacja) oraz w województwach (Mazowieckie, Wielkopolskie, Śląskie, Dolnośląskie, Pomorskie, Lubuskie).

Uczestniczyliśmy w niejednym konflikcie z pracodawcą, organizowaliśmy niejeden spór zbiorowy. Podejmowaliśmy niewygodne tematy (m.in. warunki pracy w Specjalnych Strefach Ekonomicznych), wspieraliśmy pracowników nigdy wcześniej niezrzeszonych (np. dziennikarzy, artystów czy zatrudnionych na śmieciowych umowach).

Jesteśmy w pełni samorządni – nie mamy etatów związkowych. Działania finansujemy wyłącznie ze składek członkowskich.

Członkostwo w naszym związku nie jest jawne.

Zapraszamy wszystkich do zapisania się do naszej komisji związkowej!

Przewodniczący komisji: Robert Reisigová-Kielawski

Kontakt: ozzip@uwr.edu.pl

Biuro Komisji Zakładowej OZZ Inicjatywa Pracownicza
Kręta 1, pokój 18
50-237 Wrocław

Do pobrania:
1. Deklaracja przystąpienia do komisji OZZ Inicjatywa Pracownicza
2. Biuletyn Związkowy OZZ Inicjatywa Pracownicza nr 51
3. Biuletyn Związkowy OZZ Inicjatywa Pracownicza nr 50
4. Statut OZZ Inicjatywa Pracownicza