Strona używa plików cookies więcej

Sprawy socjalne

Wnioski o przyznanie zapomóg finansowych dla emerytów i rencistów, które będą rozpatrywane na najbliższym posiedzeniu Komisji Socjalnej, będą przyjmowane do 16 marca 2018 roku.

Wnioski o przyznanie zapomóg finansowych dla pracowników, które będą rozpatrywane na najbliższym posiedzeniu Komisji Socjalnej, będą przyjmowane do 25 stycznia 2018 roku.

Wnioski o przyznanie pożyczek remontowych i inwestycyjnych, które będą rozpatrywane na najbliższym posiedzeniu Komisji Socjalnej, będą przyjmowane do 25 stycznia 2018 roku.

Zespół ds. Socjalnych w Dziale Spraw Pracowniczych

  • dofinansowanie do wypoczynku dla pracowników (tzw. wczasy pod gruszą),
  • dofinansowanie do wypoczynku dla emerytów i rencistów (tzw. wczasy pod gruszą),
  • dofinansowanie aktywności kulturalno-sportowej,
  • zapomogi dla pracowników, emerytów i rencistów,
  • spotkania okolicznościowe dla emerytów i rencistów,
  • pożyczki remontowo-inwestycyjne dla pracowników, emerytów i rencistów,

Kontakt:
ul. Kuźnicza 49-55, pok. 1
50-138 Wrocław
tel.+48 71 375 24 82, +48 71 375 26 92

Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

  • pożyczki gotówkowe dla pracowników.

Kontakt:
ul. Kuźnicza 49-55, pok. 101
50-138 Wrocław
tel. +48 71 375 24 66
e-mail: pkzp@adm.uni.wroc.pl

 
P
Pożyczki remontowe i inwestycyjne