Strona używa plików cookies więcej

Praca dla nienauczycieli

sprzątająca/sprzątający w Instytucie Informatyki – na okres zastępstwa

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko sprzątająca/sprzątający w Instytucie Informatyki.
Termin zgłoszeń upływa 16 sierpnia 2019r.

Główne obowiązki:

 • utrzymywanie wzorowej czystości w przydzielonych pomieszczeniach: codzienne zamiatanie i odkurzanie podłóg, codzienne mycie ubikacji i umywalek, codzienne odkurzanie przedmiotów inwentarza i mycie tablic, mycie drzwi i okien, pastowanie i froterowanie podłóg według potrzeb, odkurzanie sufitów, ścian, lamp sufitowych, kaloryferów, itp.
 • wietrzenie sprzątanych pomieszczeń
 • podlewanie i przesadzanie kwiatów w przydzielonych pomieszczeniach
 • oszczędne gospodarowanie przydzielonym sprzętem oraz materiałem do utrzymania czystości
 • zgłaszanie kierownikowi o wszystkich uszkodzeniach w sprzątanych pomieszczeniach
 • opróżnianie koszy przeznaczonych na składowanie odpadków
 • dopilnowanie wygaszania świateł oraz wyłączanie urządzeń elektrycznych
 • składanie po zakończeniu pracy sprzętu oraz środków utrzymania czystości w ustalonych pomieszczeniach
 • pobieranie kluczy od pomieszczeń zamykanych i zdawanie ich na ustalonych uprzednio miejscach
 • inne czynności zlecone każdorazowo przez kierownika

Wymagania konieczne:

 •  wykształcenie minimum zawodowe

Wymagania pożądane:

 • samodzielność
 • dyspozycyjność
 • rzetelność

Zainteresowane osoby prosimy o przysłanie CV, listu motywacyjnego do dnia 16 sierpnia 2019r. na adres:

praca@uwr.edu.pl

Prosimy o zamieszczenie adnotacji: „sprzątająca/sprzątający w II”.

Zastrzegamy sobie prawo udzielania odpowiedzi tylko wybranym kandydatom.
Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.

Dodane przez: Jakub Kulpa

24 Lip 2019

ostatnia modyfikacja: 24 Lip 2019