Strona używa plików cookies więcej

Praca dla nienauczycieli

starszy bibliotekarz w Bibliotece Instytutu Psychologii

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko starszego bibliotekarza w Bibliotece Instytutu Psychologii.
Termin zgłoszeń upływa 23 sierpnia 2019r.

Główne obowiązki:

 • udostępnianie zbiorów w wypożyczalni i czytelni, a także do Wypożyczalni Międzybibliotecznej BU, oraz udzielanie czytelnikom informacji biblioteczno-bibliograficznych
 • porządkowanie kart czytelników, ich ewidencja, kontrolowanie regulaminowych limitów wypożyczeń, pisanie upomnień (maile, telefony)
 • staranie o należyty stan przechowywania księgozbioru druków zwartych i ciągłych, także w czytelni, tj. włączanie zwrotów, ustawienie na półkach, przemieszczanie, przygotowywanie i załatwianie wszystkich spraw związanych z oprawą książek, również ich selekcją, profilaktyka konserwacyjna
 • prowadzenie statystyki wypożyczeń zbiorów
 • sporządzanie list darów; list selekcyjnych
 • współudział w opracowaniu księgozbioru, technicznym przysposobieniu książek
 • prace techniczno-bibliotekarskie związane z funkcjonowaniem Biblioteki, w szczególności nadzór nad prawidłową pracą komputerów i innych urządzeń oraz zgłaszanie usterek do Pracowni Komputerowej, dbałość o ilość, stan i zakup odpowiednich materiałów biurowych, druków bibliotecznych itp.
 • prowadzenie szkoleń z przysposobienia bibliotecznego dla studentów
 • przygotowywanie paczek z książkami przeznaczonymi do opracowania, przynoszenie i odbieranie ich z portierni itp.
 • inne prace związane z działalnością Biblioteki

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe na kierunku bibliotekoznawstwo lub archiwistyka
 • co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy w bibliotece (preferowana biblioteka psychologiczna lub pedagogiczna) lub w archiwum
 • orientacja w księgozbiorze z dziedziny nauk społecznych
 • znajomość aplikacji pakietu MS Office
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego

Wymagania pożądane:

 • wysoka kultura osobista i umiejętność pracy w zespole oraz terminowego wykonywania zadań

Zainteresowane osoby prosimy o przysłanie CV, listu motywacyjnego do dnia 23 sierpnia 2019r. na adres:

praca@uwr.edu.pl

Prosimy o zamieszczenie adnotacji: „starszy bibliotekarz w Bibliotece IP”.
Zastrzegamy sobie prawo udzielania odpowiedzi tylko wybranym kandydatom. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.

Dodane przez: Jakub Kulpa

30 Lip 2019

ostatnia modyfikacja: 30 Lip 2019