Strona używa plików cookies więcej

Praca dla nienauczycieli

starszy referent w Biurze ds. Promocji

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko starszego referenta w Biurze do spraw Promocji (zatrudnienie w wymiarze ½ etatu). Termin zgłoszeń upływa 4 listopada 2019 r.

Główne obowiązki:

 • prowadzenie spraw związanych z rankingami krajowymi i międzynarodowymi
  (m.in. utrzymywanie stałego kontaktu z instytucjami rankingowymi, koordynowanie prac rankingowych, opracowywanie rankingów)
 • realizowanie tłumaczeń tekstów na język angielski (raporty, teksty promocyjne)
 • prace biurowe (administracyjne) i promocyjne

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie średnie lub wyższe (preferowani absolwenci kierunków filologicznych – zwłaszcza filologia angielska)
 • zaawansowana lub biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (ukończone studia kierunkowe lub certyfikat znajomości na poziomie C1)
 • obsługa programów Microsoft Office (zwłaszcza Excel)

Wymagania pożądane:

 • skrupulatność
 • komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność pozyskania i pracy nad danymi
 • asertywność

Zainteresowane osoby prosimy o przysłanie CV, listu motywacyjnego do dnia 4 listopada 2019r. na adres:

praca@uwr.edu.pl

Prosimy o zamieszczenie adnotacji: „starszy referent w Biurze ds. Promocji”.
Zastrzegamy sobie prawo udzielania odpowiedzi tylko wybranym kandydatom. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.

Dodane przez: Marta Bławat

15 Paź 2019

ostatnia modyfikacja: 15 Paź 2019