Strona używa plików cookies więcej

Praca dla nienauczycieli

starszy referent w Dziale Spraw Pracowniczych

Uniwersytet Wrocławski
ogłasza konkurs na stanowisko
starszego referenta
w Dziale Spraw Pracowniczych.
Termin zgłoszeń upływa 29 listopada 2019r.

Główne obowiązki:

 • prowadzenie spraw osobowych pracowników będących nauczycielami akademickimi
 • kompletowanie dokumentacji osobowej dotyczącej przyjęcia do pracy, oraz dokumentów związanych z trybem rozwiązywania umów o pracę
 • sporządzanie umów o pracę, nominacji i powołań do pełnienia funkcji
 • przygotowywanie dokumentacji do oceny okresowej nauczycieli akademickich
 • prowadzenie spraw dotyczących pensum dydaktycznego dla poszczególnych grup i stanowisk pod względem formalno-prawnym
 • przygotowywanie wykazów, analiz i raportów na potrzeby Uczelni
 • współpraca w powyższym zakresie z jednostkami organizacyjnymi Uczelni.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe prawnicze, ekonomiczne lub pokrewne
 • praktyczna znajomość przepisów z zakresu prawa pracy
 • 2 lata stażu pracy na podobnym stanowisku
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office

Wymagania pożądane:

 • bardzo dobra organizacja pracy
 • umiejętność ustalania priorytetów, zarządzania czasem i dokumentacją
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • komunikatywność, otwartość i umiejętność współpracy w zespole

Zainteresowane osoby prosimy o przysłanie CV, listu motywacyjnego do dnia 29 listopada 2019r. na adres:

praca@uwr.edu.pl

Prosimy o zamieszczenie adnotacji: „starszy referent w DSP”.
Zastrzegamy sobie prawo udzielania odpowiedzi tylko wybranym kandydatom. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.

Dodane przez: Marta Bławat

19 Lis 2019

ostatnia modyfikacja: 19 Lis 2019