Strona używa plików cookies więcej

Mentoring dla studentów

 Mentoring dla Studentów to wyjątkowy Program realizowany w Biurze Karier.

Opiera się na nieformalnej relacji jaką Mentor (doświadczony pracowniki, specjalista o wysokich kompetencjach zawodowych, który chce podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem) nawiązuje z Mentee (studentka / student Uniwersytetu Wrocławskiego).

Do Programu zapraszamy studentów i studentki III roku studiów I stopnia lub II stopnia – dyspozycyjnych i zmotywowanych do działania na rzecz własnego rozwoju.

Więcej informacji o Programie Mentoring dla Studentów na stronie Biura Karier.

Kontakt:
Elżbieta Oleniacz-Czajka – doradca kariery dla absolwentów
Koordynatorka Programu Mentoring dla Studentów
email: elzbieta.oleniacz-czajka@uwr.edu.pl
tel: 71 375 2134

Licencja Creative Commons Powyższy artykuł może być kopiowany i rozpowszechniany w ramach CC BY 2.0.