Strona używa plików cookies więcej

Spotkania z pracodawcami

Biuro Karier Uniwersytetu Wrocławskiego organizuje spotkania, podczas których możesz poznać swojego przyszłego pracodawcę!

Spotkania z pracodawcami to doskonała okazja, aby przybliżyć wymagania stawiane kandydatom ubiegającym się o pracę lub praktykę w firmie, przedstawić aktualne oferty, przebieg procesu rekrutacji do firmy oraz specyfikę jej pracy.

Spotkania prowadzone są przez doświadczonych pracowników z różnych branż, którzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem, opowiadają o blaskach i cieniach swojego zawodu, przedstawiają zainteresowanym rodzaj zadań i kompetencje potrzebne do wykonywania pracy.

O organizowanych spotkaniach z pracodawcami dowiesz się z rozsyłanego przez Biuro Karier newslettera oraz obserwując aktualne ogłoszenia na stronie internetowej.