Strona używa plików cookies więcej

TEDxUWr

Il. Materiały organizatora

Grafika promująca TEDxUWr Shape of Changes 15.06.2018, z nazwą strony TEDxUWr.pl i adresem, pod którym odbędzie się impreza: ul. Fryderyka Joliot-Curie 15