Strona używa plików cookies więcej

Uniwersytet Wrocławski we wszystkich swoich działaniach opiera się na dwóch podstawowych wartościach: prawdzie oraz wolności wyrażania poglądów. Europejski charakter uczelni otwartej i tolerancyjnej podkreśla jej położenie geograficzne i kulturowe – na pograniczu polskim, czeskim i niemieckim.

Naszą misją jest prowadzenie i promowanie badań o najwyższej, światowej jakości. Utrzymujemy ścisłe związki z Wrocławiem i Dolnym Śląskiem. Jednocześnie jesteśmy otwarci na współpracę z uczelniami i przedsiębiorstwami z kraju i z zagranicy. Razem chcemy budować centrum życia naukowego, intelektualnego oraz kulturalnego.

Wierzymy, że wysoki poziom kształcenia, wymiana myśli, idei oraz wielokulturowość – studentów i wykładowców – stanowią fundament społeczeństwa obywatelskiego, dla którego najważniejszym celem jest rozwój.

Fot. Till Westermayer/Flickr/CC BY-SA 2.0

 
S
Statut Uniwersytetu Wrocławskiego
 
S
Strategia rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego na lata 2021-2030