Strona używa plików cookies więcej

30.07.2021 r.

I Edycja Konkursu na dodatki motywacyjne czasowe rozstrzygnięta!

Rozstrzygnięta została I edycja konkursu „Projakościowy sposób wynagradzania nauczycieli akademickich” na dodatki motywacyjne, przewidującego wypłatę 150 dodatków w kwocie 2600 brutto zł/miesiąc przez 12 miesięcy.

W konkursie zostało zgłoszonych łącznie 288 aplikacji, spośród których zostało wyłonionych 150 laureatów. Konkurs był przeprowadzony w dwóch etapach.

Listy laureatów: 

I. Laureaci konkursu na dodatki czasowe 1-101

II. Laureaci konkursu na dodatki czasowe 102-150

Dodatkowo listy laureatów oraz szczegółowa informacja z przebiegu konkursu znajdują się w załącznikach na dole strony.

Poniżej prezentujemy zestawienie najważniejszych informacji o liczbie przyznanych dodatków w podziale na wydziały:

WYDZIAŁ liczba pracowników (N) liczba aplikacji % wnioskujących na wydziale/jednostce pozawydziałowej liczba laureatów na pozycji 1 -101 liczba laureatów na pozycji 102-200 całkowita liczba laureatów % laureatów na wydziale lub jednostce pozawydziałowej współczynnik sukcesu (%)  laureaci/złożone wnioski
WBT 71,5 35 48,95 7 7 14 19,58 40
WCH 122,6 40 32,63 8 10 18 14,68 45
WF 376,5 32 8,5 18 1 19 5,04 59,37
WFA 88,18 29 32,88 3 7 10 11,34 34,48
WMI 101,15 34 33,61 14 11 25 24,71 73,53
WNB 135,75 42 30,94 6 10 16 11,79 38,09
WNHP 235 33 14,04 23 1 24 10,21 72,73
WNOZKŚ 109,85 19 17,29 10 2 12 10,92 63,16
WNS 203 8 3,94 5 0 5 2,46 62,5
WPAE 208,55 14 6,71 7 0 7 3,35 50
CWB 10 2 20 0 0 0 0 0
288 101 49 150

01.06.2021 r.

Ruszył Konkurs na dodatki motywacyjne czasowe !

Zgłoszenia składać mogą uprawnieni pracownicy wyłącznie za pomocą formularza internetowego, dostępnego na stronie internetowej Uczelnianego Systemu Konkursowego Uniwersytetu Wrocławskiego w okresie od dnia 1 czerwca 2021 r. do dnia 21 czerwca 2021 r. 

W przypadku pytań prosimy dzwonić pod numer telefonu +48 697 011 841. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 2 sierpnia 2021 r.

Program „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB)” finansowany jest ze środków przyznanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetowi Wrocławskiemu na lata 2020-2026.

Zachęcamy do śledzenia strony Uczelni Badawczej oraz strony Uczelnianego Systemu Konkursowego.

W części Projakościowe wynagradzanie nauczycieli akademickich znajdziecie Państwo odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania, dotyczące konkursu.

Zapraszamy do udziału w konkursie i składania zgłoszeń!

Link do REGULACJI

Link do tekstu ujednoliconego Regulaminu „Projakościowego sposobu wynagradzania nauczycieli akademickich”


Dodatki dla nauczycieli akademickich za najlepsze publikacje.

Uczelnia Badawcza chce wynagradzać najlepszych swoich naukowców. To tak zwane „dodatki projakościowe”.  Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego zarządzeniem 5 maja 2021 r. wprowadził Regulamin „projakościowego sposobu wynagradzania nauczycieli akademickich”. Wszystko w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB).

Wprowadzone zostaną dodatki motywacyjne czasowe i jednorazowe (nagroda IDUB). Dodatki będą przyznawane raz w roku w konkursach organizowanych w latach 2021-2025. Co roku przyznane zostanie po 150 dodatków motywacyjnych czasowych i jednorazowych. Dodatki czasowy to 2600 zł brutto miesięcznie płatne przez 12 miesięcy. Dodatek motywacyjny jednorazowy wynosi 7300 zł brutto.

W konkursach na dodatki motywacyjne mogą wziąć udział nauczyciele akademiccy ze wszystkich jednostek Uniwersytetu Wrocławskiego ze stopniem co najmniej doktora. Oceniane w konkursach mogą być jedynie artykuły naukowe i monografie zgłoszone w oświadczeniu upoważniającym do wykazania osiągnięć naukowych na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej, znajdujące się w dniu ogłoszenia konkursu w bazie publikacji naukowych pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego. Prace będą oceniane na podstawie specjalnej tabeli punktowej – szczegóły punktacji zamieszczone są w tabeli dołączonej do regulaminu. W konkursie na dodatki motywacyjne czasowe można zgłaszać wszystkie publikacje z ostatnich trzech lat, również takie za które wcześniej przyznano inne dodatki lub nagrody.

Konkurs na dodatki motywacyjne czasowe ogłaszany jest raz w roku.