Strona używa plików cookies więcej

17.12.2021 r.

I EDYCJA KONKURSU NA WSPIERANIE WYJAZDÓW NAUCZYCIELI AKADEMICKICH UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO ROZSTRZYGNIĘTA!

Konkurs organizowany był w dwóch kategoriach:

  1. Konkurs otwarty – gdzie o środki mogli się ubiegać wszyscy pracownicy badawczy i badawczo-dydaktyczni;
  2. Konkurs dla młodych naukowców – gdzie o środki mogli się ubiegać wyłącznie pracownicy badawczy i badawczo-dydaktyczni, którzy nie ukończyli w chwili składania wniosku 40 lat.

Komisja konkursowa przeanalizowała 80 wniosków:

  • w naukach humanistycznych 35 wniosków
  • w naukach społecznych 21 wniosków
  • w naukach ścisłych 6 wniosków
  • w naukach przyrodniczych 18 wniosków

Zgodnie z Regulaminem zostały powołane 4 komisje, z których każda oceniła wnioski w poszczególnych dziedzinach pod względem merytorycznym, oceniając osiągnięcia i dorobek naukowy kandydata (od 0 do 30 pkt),  prestiż ośrodka/instytucji/zespołu, do którego planowany jest wyjazd (od 0 do 30 pkt) oraz  projekt i plan działań badawczych, z uwzględnieniem wpływu, jaki mobilność będzie miała na jego rozwój zawodowy i rozwój naukowy jednostki UWr, w której jest zatrudniony (od 0 do 40 pkt).

Z 80 złożonych wniosków 77 spełniło wymagania formalne. W konkursie otwartym 38 wnioskodawców otrzymało ocenę nie mniejszą niż 60 punktów, co jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału w programie. Analogicznie w konkursie dla Młodych badaczy 39 wnioskodawców otrzyma finansowanie na realizację projektu.


20.10.2021 r.

Ruszyła I edycja Konkursu na Wspieranie wyjazdów nauczycieli akademickich Uniwersytetu Wrocławskiego na staże naukowe do wiodących uczelni światowych!

Nabór wniosków aplikacyjnych potrwa do dnia 30 listopada 2021 r. Zgłoszenia składać mogą uprawnieni pracownicy wyłącznie za pomocą formularza internetowego, dostępnego na
stronie internetowej Uczelnianego Systemu Konkursowego.

Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach:

  1. Konkurs otwarty – gdzie o środki mogą się ubiegać wszyscy pracownicy badawczy i badawczo-dydaktyczni;
  2. Konkurs dla młodych naukowców – gdzie o środki mogą się ubiegać wyłącznie pracownicy badawczy i badawczo-dydaktyczni, którzy nie ukończyli w chwili składania wniosku 40 lat.

Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone najpóźniej do dnia 17 grudnia 2021 r.

Więcej informacji o konkursie tutaj.


Osobą do kontaktu jest:

Urszula Broda, Biuro Współpracy Międzynarodowej

tel. 71 375 27 05, e-mail: urszula.broda@uwr.edu.pl