Strona używa plików cookies więcej

10.09.2021 r.

II edycja Konkursu „Niższe pensum jako instrument projakościowy” została rozstrzygnięta!

Znamy wyniki II edycji konkursu „Niższe pensum jako instrument projakościowy”. Jego celem jest wspieranie pracowników badawczo-dydaktycznych w wykonywaniu ważnych zadań badawczych dla Uniwersytetu poprzez obniżenie wymiaru obowiązków dydaktycznych (pensum) określonego na dany rok akademicki. Konkurs zorganizowany został w ramach projektu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza Uniwersytetu Wrocławskiego.

W konkursie zostało złożonych 135 wniosków, z których 123 uzyskało pozytywną ocenę na etapie Wydziału, a 100 otrzymało pozytywne rekomendacje Zespołu Opiniującego.

Zniżki pensum w wysokości 60 godzin dydaktycznych otrzymują pracownicy badawczo – dydaktyczni z wydziałów:

Centrum im. Willy Brandta – 1 osoba

Wydział Biotechnologii – 8 osób

Wydział Chemii – 11 osób

Wydział Filologiczny – 25 osób

Wydział Fizyki i Astronomii – 6 osób

Wydział Matematyki i Informatyki – 7 osób

Wydział Nauk Biologicznych – 3 osoby

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych – 10 osób

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska – 10 osób

Wydział Nauk Społecznych – 9 osób

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii – 10 osób

Wszyscy wnioskodawcy zostaną indywidualnie powiadomieni o wynikach konkursu.