Strona używa plików cookies więcej

24.11.2021 r.

Ogłoszenie wyników II edycji konkursu na stypendia „Młody Badacz  2020-2025” !

W oparciu o kryteria i punktację określoną w Regulaminie konkursu  na  Stypendia „Młody Badacz 2020-2025” na  liście rankingowej stypendystów – studentów studiów stacjonarnych I-go roku akademickiego 2021/2022) znaleźli się:

 1. Medaliści olimpiad międzynarodowych – 1 student,
 2. Finaliści i laureaci olimpiad przedmiotowych –  29 studentów,
 3. Studenci z najwyższym wynikiem w procesie rekrutacji – 70 studentów, w tym dwóch studentów zostało zakwalifikowanych na podstawie  § 5 pkt, 1 Regulaminu Stypendiów „Młody Badacz 2020-2025”.

Zgodnie z regulaminem z każdego wydziału stypendia otrzymały minimum 2 osoby. Pełna lista laureatów znajduje się tutaj.

Liczba osób, które znalazły się na liście rankingowej, w podziale na wydziały przedstawia się następująco:

 • Kolegium Międzyobszarowe Studia Indywidualne – 2
 • Wydział Biotechnologii – 3
 • Wydział Chemii – 3
 • Wydział Filologiczny – 28
 • Wydział Fizyki i Astronomii – 2
 • Wydział Matematyki i Informatyki – 29
 • Wydział Nauk Biologicznych – 3
 • Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych – 14
 • Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowaniu Środowiska – 2
 • Wydział Nauk Społecznych – 2
 • Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii – 12

13.10.2021 r.

Nabór zgłoszeń w II edycji Konkursu na stypendia „Młody Badacz 2020-2025” zakończony!

W tym roku o stypendia „Młody badacz 2020-2025” ubiega się 172 studentów Uniwersytetu Wrocławskiego. Teraz złożone aplikacje zostaną rozpatrzone przez specjalnie powołany Zespól ds. Grantów i Stypendiów „Młody badacz 2020-20025”, który wyłoni stypendystów tej edycji konkursu.


05.10.2021 r.

6 października rusza II edycja konkursu na stypendia „Młody Badacz 2020-2025” w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

To propozycja dla młodych-zdolnych. Specjalne, dodatkowe stypendium kierujemy do studentów, którzy zdecydowali się podjąć kształcenie w Uniwersytecie Wrocławskim. Konkurs wspiera laureatów międzynarodowych i krajowych olimpiad przedmiotowych oraz abiturientów, którym znakomicie poszedł egzamin maturalny. Te granty mają wspierać rozwój pełnych pasji młodych ludzi, którzy działają w kołach naukowych i biorą udział w badaniach naukowych, prowadzonych przez pracowników UWr. Konkursy będą przeprowadzane raz w roku do 2025 roku

Zgłoszenia „na stypendia Młody Badacz 2020-2025” składać mogą uprawnieni studenci wyłącznie za pomocą formularza internetowego, dostępnego na stronie internetowej Uczelnianego Systemu Konkursowego Uniwersytetu Wrocławskiego w okresie od dnia 06 października 2021 r. do dnia 12 października 2021 r.

Zachęcamy do śledzenia strony Uczelni Badawczej  oraz strony Uczelnianego Systemu Konkursowego.

Zapraszamy do udziału w konkursie i składania aplikacji. Więcej informacji tutaj.

Link do tekstu ujednoliconego Regulaminu Stypendiów „Młody Badacz 2020-2025”