Strona używa plików cookies więcej

UCZELNIA BADAWCZA: Wyniki konkursu na promocję oferty

Uwaga wszystkie wydziały Uniwersytetu Wrocławskiego! Znamy wyniki I konkursu na promocję anglojęzycznej oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego, skierowanej do kandydatów z zagranicy, w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

Poniżej przedstawiamy wyniki konkursu na promocję kierunków anglojęzycznych. Umiędzynarodowienie jest niezwykle ważnym aspektem funkcjonowania Uniwersytetu Wrocławskiego. Chcemy, by o ofercie Uniwersytetu Wrocławskiego dowiedzieli się kandydaci z całego świata. Jednocześnie zależy nam, by o kierunkach opowiadać niestandardowo, zaskakująco, przyciągać niedosłownym przekazem – stąd konkurs. Wszystkie wydziały mogły starać się o pieniądze. Uruchomimy kampanie promujące poszczególne kierunki studiów. To pierwszy taki konkurs – kolejne konkursy rektor będzie ogłaszał cyklicznie.

Konkurs skierowany był do wydziałów Uniwersytetu Wrocławskiego. Wypełniony wniosek należało wysłać na adres e-mali: idub@uwr.edu.pl, pisząc w tytule wiadomości: „Konkurs IDUB – Promocja” w terminie do 29 stycznia 2021 r.

Ile pieniędzy?

Na działania promocyjne przewidziana została kwota 500.000 PLN rocznie.

Rozstrzygnięcie konkursu

Komitet Sterujący IDUB dokonał oceny przedstawionych projektów na podstawie rekomendacji prorektora ds. nauczania i przedstawił rektorowi do akceptacji. Ostateczną decyzję podjął rektor.

Komitet Sterujący IDUB ogłosił zgodnie z regulaminem 15 lutego 2021 roku wyniki konkursu:

Wyniki Konkursu:

oferta anglojezycnza idub

Podstawa prawna

Komunikat rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia I Konkursu w ramach Programu wsparcia działań promocyjnych oferty edukacyjnej dla studentów zagranicznych – zadanie nr 10 programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.