Strona używa plików cookies więcej

03.12.2021

II edycja Konkursu na promocję anglojęzycznej oferty edukacyjnej UWr rozstrzygnięta !

W II Konkursie w ramach Programu wsparcia działań promocyjnych oferty edukacyjnej dla studentów zagranicznych – Zadanie  Nr 10  Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” udział wzięło 7 wydziałów.

Łącznie wydziały wnioskowały o przyznanie im kwoty w wysokości 323 600,00 zł.

Komitet Sterujący IDUB dokonał oceny przedstawionych projektów i przedstawił Rektorowi do akceptacji.

Wszystkie wnioski decyzją Rektora otrzymują środki z projektu IDUB na finansowanie działań promocyjnych w tym pięć wydziałów otrzymuje pełną wnioskowaną kwotę, działania dwóch wydziałów zostaną sfinansowane częściowo.

Łączna kwota przyznana na wsparcie działań promocyjnych w roku 2022 wynosi 275 000,00 zł.

Poniżej szczegółowe wyniki konkursu.

Wnioskodawca Nazwa kierunku studiów Kwota przyznana w PLN
Wydział Biotechnologii BSc Biotechnology; MSc Medical Biotechnology 32 500,00
Wydział Filologiczny – Katedra Judaistyki im. Tadeusza Taubego Jewish Studies 24 000,00
Wydział Fizyki i Astronomii Master Study In Theoretical Physics 25 000,00
Wydział Matematyki i Informatyki Data Science 34 500,00
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowaniu Środowiska Tourism and Hospitality; Applied Geoscience 40 000,00
Wydział Nauk Społecznych International Relations – Global Studies; Erasmus Mundus Global Studies; Global Communication; Political Science; Sociology – Intercultural Madiation;  MITRA; European Studies 59 000,00
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii MME Master of Managerial Economics; AIO Administration in Interantional Organizations; LL.M. Imternational and European Law; BBA Bachelor of Business and Administrations; CJ Criminal Justice 60 000,00

9 listopada ruszył nabór wniosków aplikacyjnych w II edycji Konkursu  w ramach Programu wsparcia działań promocyjnych oferty edukacyjnej dla studentów zagranicznych.

  1. Konkurs skierowany jest do wydziałów Uniwersytetu Wrocławskiego.
  2. Nabór wniosków aplikacyjnych w II edycji Konkursu dotyczy promocji anglojęzycznej oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego skierowanej do kandydatów na studia z zagranicy.
  3. Wnioski sporządzone, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do komunikatu, w wersji elektronicznej należy przekazywać do dnia 28 listopada 2021 r. na adres e-mali: idub@uwr.edu.pl podając w tytule wiadomości: „Konkurs IDUB – Promocja (II edycja)”.
  4. Komitet Sterujący IDUB ogłosi wyniki konkursu na stronie internetowej Projektu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza w terminie do dnia 3 grudnia 2021 r.

Założenia Programu wsparcia działań promocyjnych oferty edukacyjnej dla studentów  zagranicznych – Zadanie Nr 10 Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) określa Załącznik nr 1 do komunikatu Rektora.

Wniosek w wersji edytowalnej znajduje się do pobrania na dole strony.