Strona używa plików cookies więcej

W projekcie Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza Uniwersytet Wrocławski postawił sobie ambitne cele – zmiany i rozwój uczelni w każdym obszarze jej działalności. Zmiany mają charakter długofalowy, rozłożony na kilka lat funkcjonowania projektu. Odmienią oblicze Uniwersytetu Wrocławskiego.

Warto sprawdzić poniżej klikając na poszczególne kafelki, jakie możliwości otwierają się przed kadrą naukową Uniwersytetu Wrocławskiego.

Co można tam znaleźć?

Zwiększone wynagrodzenie o 3500zł miesięcznie (przez 12 miesięcy) i jednorazowe nagrody do 10.000 zł dla najlepszych naukowców, mniej godzin dydaktycznych, nowe i jasne kryteria przy zatrudnianiu pracowników, szybsza i bardziej klarowna ocena nauczycieli akademickich, wyjazdy stypendialne do stu najlepszych uczelni świata, zapraszanie naukowych gwiazd z wykładami dla doktorantów. Granty do wysokości 40.000 na finansowanie badań wstępnych, powstanie Inkubatorów Doskonałości Badawczej dla tych obszarów, które obecnie nie prezentują najwyższego poziomu naukowego. Wzmocnienie wsparcia publikacyjnego, pieniądze na tłumaczenia tekstów i redakcję artykułów. Możliwość korzystania z całego sprzętu laboratoryjnego, zgromadzonego na Uniwersytecie Wrocławskim czy wielomilionowy fundusz na jego dalszą rozbudowę.

Ale Uczelnia Badawcza to nie tylko nagrody – to także elementy dyscyplinujące i zarazem motywujące pracowników, którzy nie podnoszą swojego poziomu badawczego – to oceny okresowe przeprowadzone według zmodyfikowanych reguł.

 
Współpraca z biznesem, szkołami i organizacjami pozarządowymi
 
Kadra badawczo-dydaktyczna
 
A
Administracja
 
Działania podsumowujące