Strona używa plików cookies więcej

Działania podsumowujące

W 2026 roku realizowane będą zadania podtrzymujące efekty prac wdrożonych w latach poprzednich:

  • Ewaluacja i korekta nowego systemu zarządzania uczelnią.
  • Wsparcie funkcjonowania Inkubatorów Doskonałości Naukowej.
  • Ocena zmian w polityce kadrowej uczelni.
  • Utrzymanie Funduszu Aparatury Badawczej.
  • Utrzymanie wsparcia dla pokrycia kosztów wysokiej jakości publikacji.