Strona używa plików cookies więcej

Inkubatory Doskonałości Naukowej to centra badawcze, w których znakomici badacze wspólnie z zespołami składającymi się z pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego i z badaczami ze świata wspólnie poprowadzą duże naukowe projekty w latach 2021-2025.

Celem Inkubatora Doskonałości Naukowej  jest  wymierne  zwiększenie osiągnięć naukowych w obszarach  badawczych, które w skali Uniwersytetu Wrocławskiego mają mniejszą rozpoznawalność międzynarodową.

W wyniku konkursu wyłonionych zostało 8 Inkubatorów, które zostały utworzone na Wydziałach Uniwersytetu Wrocławskiego.

Inkubatory Doskonałości Naukowej są częścią programu „Inicjatywa Doskonałości –  Uczelnia Badawcza” Uniwersytetu Wrocławskiego.

 
S
Slavicus
 
D
Digital Justice
 
C
Centrum Symulacji Supergęstych Płynów
 
C
Centrum badawcze naprawy DNA i replikacji
 
C
Centrum Meta Badań
 
A
Aktywność Słońca i Gwiazd
 
B
Being Human
 
C
Centrum interdyscyplinarnych badań nad zdrowiem i chorobą