Strona używa plików cookies więcej

Inkubator Doskonałości Naukowej – Aktywność Słońca i Gwiazd

Kierownik Inkubatora: dr hab. Arkadiusz Berlicki, prof. UWr

Wydział Fizyki i Astronomii

Głównym celem Inkubatora jest osiągnięcie znaczącego postępu w dziedzinie nierównowagowej spektroskopii plazmowej oraz modelowania rozbłysków i innych zjawisk aktywnych obserwowanych na Słońcu i gwiazdach (akronim projektu: NEFRIX).

Naukowcy w swoich badaniach wykorzystają wysokiej jakości obserwacje słonecznych i gwiazdowych zjawisk aktywnych, uzyskane z naziemnych i orbitalnych obserwatoriów, oraz zaawansowane kody numeryczne, które zostaną wykorzystane do interpretacji i symulacji danych obserwacyjnych. Głównym rezultatem projektu będzie utworzenie wysokiej klasy zespołu badawczego zdolnego do prowadzenia złożonych badań rozbłysków słonecznych i gwiazdowych, koronalnych wyrzutów masy i innej aktywności magnetycznej jako najbardziej gwałtownych zjawisk wpływających potencjalnie na naszą planetę i planety pozasłoneczne krążące wokół innych gwiazd.

prof. Berlicki
Kierownik Inkubatora Doskonałości Naukowej Aktywność Słońca i Gwiazd dr hab. Arkadiusz Berlicki, prof. UWr , fot. Alina Metelytsia